Adrian van Steckhoven (Stekhoven) se narodil v roce 1705 v holandském Leidenu, zemřel v roce 1782 ve Vídni. Byl to holandský zahradník, historicky první zahradník vídeňské dvorní Holandské zahrady v Schönbrunnu.

Adrian van Steckhoven

Do Vídně přišel na doporučení Gerarda van Swietena, lékaře císařovny Marie Terezie, v roce 1753. Společně ještě s dalším holandským zahradníkem Richardem van der Schotem začal na pozemku zakoupeném císařem Františkem Štěpánem Lotrinským od roku 1755 vytvářet novou zahradu – byla pojmenována podle země původu těchto zahradníků jako Holandská zahrada. Právě z této země byly do nové zahrady přivezeny i mnohé exotické rostliny, v roce 1759 je doplnily ještě četné další rostliny jihoamerické, které přivezla do Vídně císařem podpořená sběratelská výprava vedená botanikem N. J. Jacquinem.

Traduje se, že Steckhoven přivezl do Vídně i jakousi velmi zvláštní palmu s vějířovitými listy, která byla pozoruhodná natolik, že se jí u dvora začalo záhy říkávat Maria-Theresien-Palme. Přesná druhová identita této legendární palmy není dnes zcela jasná, nicméně lze se domnívat, že se vlastně jednalo o monokarpickou palmu Corypha umbraculifera, tedy o rostlinu s největším květenství na světě. Později byly za palmu Marie Terezie označovány i jiné druhy, například Livistona chinensis, která rostla v schönbrunnském palmovém skleníku až do roku 1909.

Se Steckhovenovým jménem je spojeno i vybudování tzv. Paradeisgartel, což vlastně byla nevelká, leč zahradnicky výstavně upravená promenáda, která vedla podél vídeňských hradeb v oblasti Hofburgu. Vznikla už v letech 1755–60 právě podle jeho projektu a záhy se stala oblíbeným místem společenských dostaveníček. V 19. století byla tato oblast připojena k nově vznikajícímu parku Volksgarten.

Adrian van Steckhoven