Carolus (Charles) Clusius (l´Ecluse) se narodil dne 19. 2. 1526 v Arrasu, zemřel 4. 4. 1609 v Leidenu. Významný botanik 16. století.

Clusius

Studoval v Montpellieru u profesora medicíny G. Rondeleta, ale medicínu neprovozoval. Později navštěvoval i jiné univerzity a školy (Leuven, Marburg, Wittenberg, Frankfurt, Strasbourg). V roce 1573 přišel do Vídně, kde byl ředitelem císařské lékařské zahrady u Maxmiliana II. Zde byly pěstovány tulipány, které rakouský velvyslanec u dvora tureckého sultána A. G. Busbecq poslal v roce 1556 do Vídně.
Clusius byl v roce 1576 propuštěn Rudolfem II. pro protestantskou víru. Zůstal ve Vídni a pracoval na botanických spisech. Jako první botanik vystoupil v Alpách na hory Ötscher (1893 m n. m.) a Schneeberg (2076 m n. m.), ve své práci z roku 1583 popsal mnoho horských rostlin (na jeho počest mnohé mají druhová jména po něm). Později odešel do Frankfurtu nad Mohanem (1587–1593), v roce 1593 byl jmenován profesorem na univerzitě v Leidenu, kde učil až do své smrti. Založil zde botanickou zahradu Hortus Academicus.
Jeho první prací je překlad díla R. Dodonea Historie des plantes z holandštiny do francouzštiny. Další překlady byla z portugalštiny do latiny práce G. Orty Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indios nascentium historia, ze španělštiny do latiny práce N. Monardese De simplicibus medicamentis ex occidentali India delatis quorum in medicina usus est, později práce vzniklé jako upravená vydání těchto prací.
V roce 1576 vydal práci Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatorum historia, v roce 1583 Rariorum stirpium per Pannonias observatorum Historiae, v roce 1601 Rariorum plantarum historia.

Patří k nejvýznamnějším botanikům 16. století, měl vliv na vývoj odborného zahradnictví a přispěl ke vzniku moderní botaniky. Zajímal se o rostliny nejen jako o léčivky, zdůrazňoval i jejich estetickou hodnotu. Podílel se na introdukci rostlin do střední Evropy, např. brambor, tabáku, z okrasných např. jírovce, šeříku, platanu, ale především cibulovin (Tulipa, Crocus, Iris, Lilium, Fritillaria, Hyacinthus). Je zakladatelem holandského pěstování tulipánů, věnoval se i výzkumu žíhaných tulipánů, u kterých bylo až v 19. století zjištěno, že se jedná o virózu.
Na jeho počest se jmenuje rod Clusia L., Clusiaceae. Druhové jméno na jeho počest nese mnoho rostlin, např. Gentiana clusii, Potentilla clusiana, Primula clusiana, Galanthus clusii, Crocus clusii, Arnica clusii, Astragalus clusii, Pulmonaria clusii.
Tulipány