Syn.: Caucalis arvensis Huds., Scandix infesta L., Caucalis helvetica Jacq., Ozotrix helvetica (Jacq.) Raf., Anthriscus arvensis (Huds.) Koso-Pol., Torilis divaricata Moench., Torilis helvetica (Jacq.) C. C. Gmel., Torilis infesta (L.) Sprengel
Česká jména: tořice švýcarská (Opiz 1852), tořice rolní (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: torica roľná (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Torilis arvensis
Rozšíření: Druh jižní a střední Evropy (na sever po střední Německo), též v Makaronésii a na Blízkém východě. Nepůvodní je v jižní Africe, východní Asii, Severní Americe a v Austrálii. V České republice se vyskytuje zřejmě jako archeofyt. Roste roztroušeně na jižní Moravě, velmi vzácně v nejteplejších oblastech Čech, jinde jen ojediněle a často přechodně. Částečně může být přehlížena kvůli záměnám s tořicí japonskou (Torilis japonica).
Ekologie: Roste na okrajích polí, vinic a cest, podél světlých lesních kultur a v příkopech. Nově vznikající ruderální stanoviště druhu nevyhovují. Teplomilná a světlomilná rostlina, jíž vyhovují sušší, neutrální až bazické půdy. Kvete v červnu a v červenci.
Torilis arvensis
Popis: Jednoleté, drsně štětinaté byliny s lodyhou 30–100 cm vysokou, jemně rýhovanou, často červeně naběhlou, odstále nazpět štětinatou. Větve od lodyhy nejčastěji ve velmi ostrém úhlu odstávající, téměř vzpřímené. Listy s čepelí šedozelenou, v obrysu trojúhelníkovitou nebo trojúhelníkovitě vejčitou, 1–2× zpeřenou, úkrojky ostře pilovité, dlouze špičaté; čepel horních listů až trojčetná. Okolíky koncové z 4–12 okolíčků; obal chybí nebo tvořen pouze 1–2 čárkovitými listeny, obalíčky z 5–10 čárkovitých až šídlovitých listenů. Korunní lístky bílé nebo načervenalé. Merikarpia v obrysu eliptická, 3–6 mm dlouhá, za zralosti hnědočerná nebo zelenočerná, s ± rovnými, na vrcholu kotvičkovitými ostny.
Torilis arvensisTorilis arvensis
Torilis arvensis
Záměny: Hojná tořice japonská (Torilis japonica) se odlišuje obalem tvořeným více listeny (4–12) a plody s ostny vzhůru zahnutými, bez kotvičkovitého zakončení.
Ohrožení a ochrana: Tořice rolní je v červeném seznamu ČR uvedena jako druh silně ohrožený (C2t), na Slovensku potenciálně ohrožený (NT).
Torilis arvensis
Fotografováno dne 26. 6. 2011 (Velké Němčice).