Syn.: Gastonia elegans (W. Bull) Frodin, Gastonia mauritiana Marais, Terminalia elegans W. Bull
Čeleď: Araliaceae Juss. – aralkovité
Polyscias maraisiana
Rozšíření: Endemit ostrova Mauricius. Vyskytuje se velmi vzácně na hlavním ostrově, jediná početnější populace se nachází na ostrůvku Île aux Aigrettes nedaleko města Mahebourg.
Ekologie: Stanovištěm je suchý poloopadavý nížinný tropický les na podloží z korálových vápenců s nápadným zastoupením palem.
Polyscias maraisiana
Popis: Stromek s křivolakými větvemi, vysoký 4–5 m; borka je šedavá, odlupčivá. Listy jsou střídavé, v mládí trojčetné, lístky jsou čárkovitě kopinaté, 12–20 cm dlouhé a 1–2 cm široké, celokrajné, s nápadnou červenou žilnatinou, v dospělosti obvykle lichozpeřené, s 2–3 jařmy, lístky jsou obvejčité, zelené, na bázi klínovité až zaokrouhlené, celokrajné, na vrcholu nejčastěji vykrojené. Květenství je lata složená z okolíků; květy jsou 12–14četné; kališní trubka je polokulovitá; koruna je drobná, zelenavá; semeník je spodní, čnělky jsou dobře vyvinuté. Plodem je kulovitá až elipsoidní peckovice bobule asi 8 mm v dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Druh byl v minulosti hojnější, ustoupil v důsledku ničení stanoviště a zachoval se jen ve velmi nepočetných populacích. Proto jej Červený seznam IUCN hodnotí jako kriticky ohrožený (CR – critically endangered).
Poznámka: Druh se vyznačuje heterofylií, tj. různolistostí: listy na letorostech jsou zcela odlišné od listů na starších větvích. Druh byl úplně původně (zřejmě ve sterilním stavu) popsán pod jménem Terminalia elegans a zařazen do čeledi Combretaceae. O více jak 100 let později byl teprve správně zařazen a znovu popsán jako Gastonia mauritiana. Při reklasifikaci celého okruhu rodů Gastonia a Polyscias se ukázalo, že je třeba jej přeřadit do druhého jmenovaného rodu. V něm však už bylo jméno Polyscias mauritiana použito pro zcela jinou mauricijskou rostlinu, takže bylo třeba vytvořit jméno úplně nové. Rovněž tak jméno Polyscias elegans se vztahuje k úplně jiné rostlině.
Polyscias maraisiana
Polyscias maraisiana
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 11. 10. 2012 (Mauricius, Île aux Aigrettes) a 17. 10. 2012 (Mauricius, Pamplemousses, Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanic Garden).