Syn.: Malva althaea E. H. L. Krause, Malva officinalis (L.) Schimp. et Spenn.
Čeľaď: Malvaceae Juss. – slézovité / slezovité
Althaea officinalis
Rozšírenie: Pôvodný pravdepodobne od Mediteránu cez panónsku nížinu a južnú Ukrajinu po Strednú Áziu. Sekundárny areál súvisí s pestovaním druhu a zaberá takmer celú Euroáziu a Severnú Ameriku. V ČR sa za pôvodný výskyt považuje južná Morava, vzácne však rastie i inde. Na Slovensku sa pomerne hojne vyskytuje pozdĺž južných hraníc na Záhorskej, Podunajskej a Východoslovenskej nížine a Ipeľsko-rimavskej brázde, inde len roztratene až zriedkavo.
Ekológia: Rastie na vlhkých a na živiny bohatých i zasolených pôdach v pobrežných krovinách, lúkach a pasienkoch, v prícestných priekopách a návesných rybníkoch.
Opis: Trváca, husto plstnatá rastlina s vretenovitým koreňom a výškou 60–180 cm. Byle priame, jednotlivé, slabo rozkonárené. Dolné a stredné listy v obryse okrúhla až vajcovitá, dlaňovito 3–5-laločnatá, horné listy končisté, slabo 3–5-laločnaté. Kvety krátko stopkaté, zoskupené v riedkych strapcoch po 2–4, kalištek zložený z 8–10 úzko kopijovitých až čiarkovitých lístkov, kalich do polovice zrastený, cípy trojuholníkovité, 8–10 mm dlhé, korunné lupienky široko obrátene vajcovité, na vrchole plytko vykrojené, biele až bledo ružové, 8–10 mm dlhé. Plod zložený z 15–25 plôdikov, plôdiky obličkovité, asi 3 mm dlhé, okrové, semená lysé, tmavohnedé. Kvitne v od júla do septembra.
Využitie: Známa, od staroveku pestovaná liečivá rastlina, liečivými časťami sú koreň a listy používané predovšetkým pri chorobách dýchacích i močových ústrojov, pri katare žalúdka a čriev. Pridáva sa aj do kloktadiel a vodných výluhov na obklady pri kožných chorobách.
Ohrozenie a ochrana: V ČR patrí medzi silne ohrozené druhy (C2t), v Nemecku i chránený.
Althaea officinalisAlthaea officinalis
Biotop
Foto – júl 2005 (Slovensko, Čalovec).