Syn.: Azedara speciosa Raf., Azedarach commelinii Medik., Azedarach deleteria Medik., Azedarach fraxinifolia Moench, Azedarach odoratum Noronha, Azedarach sempervirens Kuntze, Melia toosendan Siebold et Zucc.
Česká jména: zederach hladký (Presl 1846)
Čeleď: Meliaceae Juss. – zederachovité
Melia azedarach
Rozšíření: Předpokládá se, že pochází z tropické Asie (jižní Čína, Indie, Nepál, Sri Lanka, Indočína, Indonésie, Filipíny) odkud se rozšířil do subtropů a tropů jiných světadílů (Austrálie, jižní Japonsko, ale i jižní Evropa, Makaronésie, Mexiko, jih USA, Karibik, tropy i subtropy Jižní Ameriky, Havajské ostrovy).
Ekologie: Vyskytuje se v pobřežních zónách, přirozených lesích, v ruderálních oblastech, v mokřadech, podél cest, v nadmořské výšce 0–700 m. Adventivními kořeny se může nekontrolovaně šířit a vytvářet husté porosty potlačující původní flóru. V některých oblastech je považován za invazivní (Florida, tichomořské ostrovy).
Melia azedarach
Popis: Opadavý strom s mělkým kořenovým systémem dosahujícím hloubky jen 70 cm, dorůstá výšky 15–20 m. Kmen s nahnědlou rozpraskanou borkou, větve jsou široce rozložité, mladé výhony načervenalé. Tmavě zelené lesklé listy vyrůstají ve spirále, jsou až dvojnásobně lichozpeřené, dlouhé 25–80 cm. Lístky jsou řapíčkaté, eliptické nebo vejčité, dlouhé 2–6 cm, na bázi zaokrouhlené a na konci zašpičatělé, s pilovitým až laločnatým okrajem. Květenstvím jsou řídké laty 10–30 cm dlouhé, květní stopky jsou dlouhé 5–10 mm. Květy jsou vonné, pětičetné, široké asi 2 cm; kališní lístky jsou nazelenalé, vejčité, zašpičatělé, asi 2 mm dlouhé; úzké korunní lístky jsou dlouhé 8–10 mm, narůžovělé, rozložené; 10 tyčinek má fialové nitky srostlé v úzkou trubku a žluté prašníky; semeník svrchní, čnělka válcovitá. Plody jsou kulovité peckovice s tvrdým povrchem o průměru 12–15 mm, zelenavě žluté až světle hnědé, zůstávají na stromě dlouho po opadu listů.
Využití: Dekorativní a stínící dřevina. Tvrdé dřevo stromu se využívá na konstrukce v truhlářství. Listů se používá jako insekticidních a fungicidních prostředků k hubení hmyzu a houbových chorob. Plody se v jižní Evropě používají k výrobě růženců, proto se rostlina často vysazuje u kostelů. Při pěstování vyžaduje plné slunce, na vlhkost půdy není náročný.
Melia azedarachMelia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Fotografovaly Věra Svobodová, ve dnech 30. 4. 2009 (Sýrie, Palmyra) a 1. 5. 2009 (Sýrie, Hamá); Naděžda Gutzerová, dne 9. 6. 2013 (Chorvatsko, Hvar, Vrbosky).