Česká jména: třílistník obyčejný (Presl 1819), vachta trojlistá, trojlistník, třílistník, jetel vodní, jetel hořký, trojice vodní, trojan vodní, bobrek, vachta (Presl 1846), třílistník obyčejný (Sloboda 1852), vachta obecná (Opiz 1852), vachta třílistá, trojlistník (Čelakovský 1879), vachta trojlistá (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Menyanthaceae (Dum.) Dum. – vachtovité

Menyanthes trifoliata

Menyanthes trifoliata

Rozšíření: Druh s cirkumpolárním rozšířením, vyskytuje se v Evropě, Asii i Severní Americe. Zasahuje až do arktických oblastí, centrum areálu se nachází v mírné zóně severní polokoule. U nás roste roztroušeně až vzácně po celém území.

Ekologie: Roste na zamokřených, kyselých půdách rašelinišť a slatin, také v mělkých tůních, stanoviště bývají slunná, rozšíření sahá od nížin až po horský stupeň. Kvete od května do června.

Popis: Vytrvalá bylina se silným oddenkem, 15–30 cm vysoká, s přímou lodyhou, která je zakončena hroznem květů. Listy jsou střídavé, řapíkaté, trojčetné, lístky jsou skoro přisedlé, eliptické až obvejčité, až 12 cm dlouhé a 5,5 cm široké. Květy jsou 5četné, kalich je 2–3 mm dlouhý, koruna je nálevkovitá, 10–14 mm dlouhá, bělavá až narůžovělá, třásnitá. Plodem je tobolka.

Využití: Vachta je starou léčivou rostlinou, používá se od 16. století, především se užívala při žaludečních potížích a nechutenství, proto se její listy přidávaly i do hořkých žaludečních likérů. Dnes se uplatňuje především homeopaticky. Bývá také pěstována jako okrasná vodní rostlina v zahradách.

Ohrožení a ochrana: Vachta trojlistá je v Červeném seznamu ČR hodnocena jako ohrožený druh naší květeny (C3), stejná kategorie ochrany jí přísluší i podle zákona (§3). Na Slovensku je zařazena k druhům potenciálně ohroženým (NT) a zákonem chráněným (§), stejně tak v Srbsku.

Menyanthes trifoliata
Menyanthes trifoliata

Fotografováno dne 19. 6. 2005 (Itálie, Dolomity).