Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Schoenus nigricans
Rozšírenie: Druh má rozsiahly, disjunktívny areál. Súvislejší výskyt má v Európe od Pyrenejského poloostrova cez Francúzsko, krajiny Beneluxu, Nemecko, celú alpskú oblasť, Apeninský, západnú časť Balkánskeho polostrova a strednú Európu. Vyskytuje sa na Britských ostrovoch, v južnej Škandinávii (Švédsko). Ďalej na východ už iba roztrúsený výskyt pokračuje Pobaltím cez juh európskej časti Ruska na Stredný východ. Okrem toho sa vyskytuje v severnej Afrike od Maroka po Tunisko, Severnej (tri izolované arely) a Južnej Amerike.
V Českej republike sa druh historicky vyskytoval na viacerých lokalitách v Polabí a v pohorí Džbán. V súčasnosti veľmi vzácne asi už iba na dvoch lokalitách (Polabská černava, Cikánský dolík). Na Slovensku aj historicky mimoriadne vzácny druh, v súčasnosti sa udržuje populácia na Záhorskej nížine a mimoriadne málopočetná populácia (niekoľko trsov) neďaleko Partizánskeho.
Ekológia: Šašina černastá rastie na slatinných rašeliniskách s vysokým obsahom báz, slatinných lúkach, v okolí výverov prameňov, často minerálnych, v nížinách a pahorkatinách. Vyžaduje organogénne, bázické, minerálne bohaté, vápnité a zásadité pôdy. Vzácne (u nás) sa zúčastňuje vyšších sukcesných štádií zarastania vodných plôch.
Schoenus nigricans
Opis: Trváca husto trstnatá rastlina. Výška 10–60 cm. Byle priame, tuhé, oblasté, na báze listnaté, sivozelené. Listy siahajú do 2/3 byle, štetinovité, úzke, drsné. Pošvy čiernohnedé alebo žltohnedé, lesklé. Súkvetie koncové, pozostávajúce z 5–10(–20) hlávkovito stiahnutých, krátkostopkatých kláskov. Klásky kopijovité, dlhé 8–10(–12) mm. Listeň pod súkvetím je výrazne dlhší ako súkvetie, s vyvinutou pošvou. Kvety obojpohlavné, horné niekedy len samčie. Plevy dvojradovo usporiadané, kopijovité, končisté, výrazne kýlnaté, na kýle a na chrbte drsné, čiernohnedé, 5–7 mm dlhé, okvetných štetiniek 6, plod je tupo 3-hranná, až 1,5 mm dlhá, biela nažka. Kvitnutie máj až júl.
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený odvodňovaním lokalít, čo bolo aj príčinou zániku väčšiny historických miest výskytu. Ostávajúce lokality ohrozuje sekundárna sukcesia a s ňou spojená zmena rastlinných spoločenstiev. Populácia neďaleko Partizánskeho je na pokraji vyhynutia. V oboch štátoch kriticky ohrozený (C1t), zákonom chránený druh (§1).
Poznámka: V oboch našich krajinách mimoriadne vzácny druh, indikuje veľmi vzácne a ohrozené rastlinné spoločenstvá. V Čechách na spoločných lokalitách so Schoenus ferrugineus dochádza ku kríženiu, pričom kríženec Schoenus ×intermedius a druhý z rodičov vytláča z lokalít šašinu černastú.
Schoenus nigricansSchoenus nigricans
Schoenus nigricans
Foto: 22. a 23. 5. 2006 (Maďarsko, Neziderské jazero; Kapuvár), 11. 9. 2007 (Maďarsko, Kiskunság n. p.).