Čeleď: Corylaceae Mirbel – lískovité; Betulaceae S. F. Gray – břízovité
Carpinus betulus
Rozšíření: Druh je rozšířen téměř po celé Evropě (na západě po jihovýchodní Anglii, na severu po jižní Švédsko, na jihu po Itálii a Řecko, na východě po Dněpr a Don). Dále roste v severním Íránu, severním Turecku a zasahuje až na Kavkaz. V ČR býval hodně hojný v termofytiku a teplejších částech mezofytika. Do chladnějších částí mezofytika se rozšířil údolími řek (Ohře, Vltava a přítoky, Jizera, Labe, Úpa). Do hor nezasahuje vůbec. Plošně chybí v jižních a západních Čechách a na Českomoravské vrchovině.
Ekologie: Habr je diagnostickým druhem dubohabrových hájů svazu Carpinion, častý je také v suťových a roklinových lesích nižších poloh (svaz Tilio-Acerion). Na světelné podmínky je nenáročný. Roste na hlinitých, humózních, ale i skeletovitých nebo kamenitých půdách. Kvete od dubna do května.
Carpinus betulusCarpinus betulus
Carpinus betulusCarpinus betulus

Carpinus betulus

Popis: 6–20(–30) m vysoký strom s jedním průběžným kmenem a velkými kosterními větvemi. Borka habrů je hladká, tmavošedá se světlejšími vzájemně propojenými pruhy („blesky“). Zašpičatělé, 4–12 cm dlouhé listy jsou podlouhle eliptické a na okraji dvojitě pilovité a mají 11–15 párů žilek. Z kuželovitých, špičatých listových pupenů s hnědými až červenohnědými brvitými šupinami vykukují hedvábitě chlupaté a nápadně zřasené mladé listy. Samčí převislé jehnědy vyrůstají z loňských větévek. Samičí řídká květenství na konci letošních větévek rostou vždy po dvou za trojlaločným listenem. Plodem je široce vejcovitý zploštělý oříšek.
Záměny: Habr východní (Carpinus orientalis) snadno odlišíme od habru obecného velikostí čepele listu (2,5–4,5 cm) a nelaločnatým, trojúhelníkovitě vejčitým plodním křídlem.
Poznámka: Habr snáší dobře zastřihování, proto se vysazuje do živých plotů a zelených stěn. V hospodářských lesích, kde byl těžen, rychle obrůstá z pařezu a tvoří „pařezinu“, tzn. vícekmenný stromovitý keř. V zahradách se pěstují různé okrasné kultivary a v parcích je oblíbena rumunská varieta carpinizza s menšími listy a celokrajným plodním křídlem. Plodí ve 20–30 letech, v zápoji asi ve 40 letech, potom buď každoročně nebo ve dvouletých intervalech. Maximálně se dožívá 150 let.
Carpinus betulus
Fotografováno dne 18. 4. 2008 (Alena Jírová: Drbákov na Sedlčansku) a 22. 8. 2008 (Věra Jašková – plod: Liptál).