Syn.: Crucifera montana (L.) E. H. L. Krause, Thlaspi montanum L.
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Thlaspi montanum

Rozšíření: V ČR roste vzácně, naším územím probíhá severovýchodní hranice rozšíření druhu. V Čechách roste v Českém krasu, pak v okolí Litoměřic (Pokratická bílá stráň), v Bílichovském údolí, v dolním Povltaví, u Želivské přehrady. Ostatní nálezy jsou sporné a v současnosti neověřené. Na Moravě roste vzácně v podhůří Českomoravské vrchoviny (údolí Svratky, Bobravy, Jihlavy). V Evropě roste na pahorkatinách a v horách západní a střední Evropy (areál není souvislý). Nejvýchodnější údaje jsou pravděpodobně z východního podhůří Alp v Rakousku, ze severozápadu Maďarska a jihozápadního Slovenska.

Ekologie: Roste na skalnatých, keři porostlých stráních, v řídkých borech v kaňonovitých údolích, ve světlých doubravách. Obvykle se objevuje v nezapojených porostech na mělkých skalních půdách na bazických horninách (vápence, hadce, opuky atd.). Roste ve společenstvech patřících do svazů Seslerio-Festucion glaucae, Asplenion serpentini, v některých společenstvech řádu Quercetalia pubescentis. Kvete v dubnu až květnu.

Popis: Namodrale zelená trvalka s plazivými výběžky a listovými růžicemi, některé jsou sterilní, jiné kvetoucí. Lodyhy má přímé, 12–25 cm vysoké, nevětené, oblé, lysé. Listy přízemní růžice jsou podlouhle eliptické až eliptické nebo obvejčité. Jsou řapíkaté, celokrajné, mírně kožovité. Fertilní růžice zůstávají i za plodu zachovalé, vždy jen s 1 květonosnou lodyhou. Lodyžní listy jsou podlouhle vejčité, se srdčitou až srdčitě střelovitou bází. Jsou celokrajné, více méně k lodyze přitisklé, objímavé. Květy rostou v jednoduchém hroznu. Kališní lístky podlouhle vejčité, 2–3,5 mm dlouhé, občas fialově naběhlé, s bělavým blanitým lemem. Korunní lístky jsou bílé, obvejčité, 5–7 mm dlouhé (2krát delší než kalich). Prašníky zůstávají i po vypadání pylu žluté. Plodem je široce obvejčitá šešulka 4–8 mm dlouhá, nanejvýš 1,5krát delší než široká. Šešulka je na bázi široce zaokrouhlená, lžícovitě prohnutá. Křídla šešulky jsou o 1/2–1/3 užší než pouzdro. Na vrcholu šešulky zůstává čnělka 1,3–2 mm dlouhá, delší než je výkrojek šešulky. Semena jsou žlutohnědá, hladká, elipsoidní, 1,5–2 mm dlouhá a jsou po 2–3 v pouzdru.

Ohrožení a ochrana: Penízek horský je zařazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3). Na Slovensku je hodnocen jako zranitelný (VU).

Thlaspi montanumNoccaea montana
Thlaspi montanum

Fotografoval Ladislav Hoskovec, dne 12. 4. 2008 (Česko, Čechy, Litoměřicko, Bílé stráně).