Syn.: Aira aquatica L., Glyceria aquatica (L.) J. Presl et C. Presl
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Catabrosa aquatica
Rozšírenie: Boreálne-subatlanticko-euroázijský druh. Súvislý areál zaberá takmer celú Európu od Islandu a Britských ostrovov na západe, pokrýva celú západnú a strednú Európu, na juhu severnú časť Pyrenejského polostrova, celý Apeninský a Balkánsky polostrov, na severe západnú časť Škandinávie, južné Švédsko, Pobaltie, na východe pokračuje európskou časťou Ruska, na juh po Kaukaz. Izolované lokality sa nachádzajú v severnej Afrike, Blízkom východe, strednej Ázii odkiaľ pokračuje nesúvislý výskyt až na Sibír. Izolovaný výskyt je udávaný aj z Grónska, tiež z Patagónie a Ohňovej zemi. V Severnej Amerike sa vyskytuje v ďalších dvoch varietách – var. laurentiana a var. uniflora.
V Českej aj Slovenskej republike sa vyskytuje ostrovčekovito, vzácne roztrúsene v nížinách, na Slovensku vzácne aj vo vnútrokarpatských kotlinách (Spiš), ojedinele aj na východe (Nízke Beskydy).
Ekológia: Vyskytuje sa na močaristých lúkach, v priekopách, na brehoch vôd a v prameniskách, od nížin do pahorkatín až podhorského stupňa. Vyžaduje mokré, výživné, zásadité, vápenaté, piesočnato-hlinité, často mierne zasolené pôdy. Kvitne od mája do septembra.
Catabrosa aquatica
Opis: Trváca, sýtozelená rastlina vysoká 20–50(–70) cm. Podzemok plazivý, výbežkatý. Steblá vystúpavé, hladké, dolu zakoreňujúce, s listnatými konárikmi. Pošvy listov do 1/2 otvorené, hladké, jazýček až 5 mm dlhý, tupý, čepele ploché, široké 4–5(–10) mm, hladké, chabé, tupé. Metlina ihlanovitá, 10–20(–30) cm dlhá, voľná, rozkladitá, konáriky tenké, hladké, rozostúpené až nadol sklonené, po 3–5 v jednotlivých praslenoch, s 4–10 pristeblovými konárikmi, klásky polooblé, 2(1–5) kveté, podlhovasto vajcovité, fialové, dolný kvet sediaci, horný krátko stopkatý, plevy rovnaké, obrátene vajcovité, kratšie ako plevica, dolná nezreteľne 1-žilová, horná vyčnievajúco 3-žilová, plevica do 3,5 mm dlhá, člnkovitá, z chrbtovej strany okrúhla, blanitá, škoricovožltá, pleva 2-kýlnatá.
Ohrozenie a ochrana: Vzácnosť a ohrozenosť tohto druhu súvisí s biotopmi, v ktorých sa vyskytuje. Druh ohrozuje likvidácia zvyškov močiarov v nížinách melioračnými úpravami, zavážanie odpadmi, prípadne zarastanie lokalít. V ČR je zaradená medzi kriticky ohrozené druhy (C1t), na Slovensku medzi potencionálne ohrozené (NT) druhy. V oboch štátoch je zákonom chránená (ČR: §1; SR: §).
Poznámka: Často tvorí husté, z diaľky nápadné porasty.
Catabrosa aquaticaCatabrosa aquatica
Catabrosa aquatica
Foto: 3. a 17. 6. 2006 (Slovensko, Spišské kotliny).