V okolí náchodského zámku není mnoho prostoru pro parkovou úpravu. Nejstarší je Piccolominská barokní zahrada, která vznikla pravděpodobně při přestavbě zámku kolem roku 1757.
Zámek v Náchodě
Pro její vznik byly využity tzv. velké náspy na místě severního bastionu hradu. Je to terasa na původním opevnění zámku a je téměř okrouhlá. Zahrada je dnes ve francouzském stylu s dřevinami stříhanými do živých stěn, doplněná kašnou a sochou Diany. Pravděpodobně se jedná o jednu z nejstarších zahradních úprav ve východních Čechách.
Zámek v Náchodě
Za panství rodu Schaumburg-Lippe zde byly vysazeny další dřeviny, např. cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium) a tsuga kanadská (Tsuga canadensis), byla též upravena kamenná lavice na vyhlídkovém místě. Pod bastionem jsou další dřeviny, např. kaštanovník jedlý (Castanea sativa), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). Poslední úprava francouzské zahrady proběhla podle projektu architekta J. Buška z roku 1949.
Zámek v Náchodě
Zámecký kopec byl za P. Birona, vévody Kuronského a Zaháňského, na návrh pátera Regnera Havlovického zalesněn, velká část byla osázena šeříky (Syringa vulgaris). Ze stejné doby pochází stará lipová alej, která po hřebeni zámeckého vrchu vede do krajiny, na jejím konci se nalézá malý vojenský hřbitov z roku 1866.
Zámek v NáchoděZámek v Náchodě
Na východním svahu je malý anglický parčík, který přechází do neupraveného lesního porostu. Hlavní částí parčíku je palouk lemovaný listnáči, např. bukem (Fagus sylvatica ´Atropunicea´). Pod dubem letním (Quercus robur ´Fastigiata´) je busta princezny Idy Schaumburg-Lippe, zakladatelky této části parku, po které se také jmenuje jeden pramen běloveské kyselky.
Park je celkem chudý na exotické dřeviny. Koncem 20. století byla upravena část svahu a byla také osázena jalovci (Juniperus).
Zámek v Náchodě
Fotografováno v průběhu roku 2008.