Syn.: Schoenus mariscus L., Mariscus cladium Kuntze, Mariscus serratus Gilib., nom. inval.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šachorovité / šáchorovité
Cladium mariscus

Cladium mariscus

Rozšírenie: Druh s kozmopolitným rozšírením. Nominátny poddruh subsp. mariscus, ktorý rastie v ČR a SR, je rozšírený v celej Európe od Azorských ostrovov a Veľkej Británie, južnej Škandinávie a východného Pobaltia cez strednú Európu po stredné oblasti európskeho Ruska, kde siaha až po Krym a Kaukaz. V ČR sa vyskytuje veľmi zriedkavo v západnom a strednom Polabí, na Slovensku rastie na Podunajskej nížine a pri Stankovanoch.
Ekológia: Rastie na vlhkých a zásaditých pôdach s vysokým obsahom vápnika, na slatinných lúkach, v blízkosti minerálnych prameňov a v zazemňovacích pásmach stojatých vôd, prechádza aj na človekom ovplyvnené stanovištia (odvodňovacie kanále, vyťažené slatiny).
Opis: Trváca sivozelená rastlina, stonky priame, 50–250 cm dlhé, tupo trojhranné, duté, nerozkonárené, celé zakryté listovými pošvami. Listy čiarkovité, kýlnaté, pošvy široké a hnedé, na okraji veľmi ostro pílkovité. Súkvetím je úzka vrcholová metlina krážeľov. Klásky sú vajcovité, 3–4 mm dlhé, dolné často sterilné, stredné obojpohlavné, vrcholové zvyčajne samčie, okvetie zakrpatené. Plodom sú lesklé, čiernohnedé, vajcovito trojhranné nažky s krátkym zobáčikom.
Ohrozenie a ochrana: V oboch našich štátoch patrí medzi kriticky ohrozené alebo ohrozené a zákonom chránené druhy (ČR: C1r/§, SR: EN/§). Zapísaná i do Červenej knihy Ruska.
Cladium mariscusCladium mariscus
Foto – september 2004, 2005 (Slovensko, Dolný Štál).