Syn.: Digitalis aurea Lindl., Digitalis brachyantha Griseb.
České mená: náprstník zrzavý (Sloboda 1852)
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité
Digitalis ferruginea
Rozšírenie: Európsky druh s centrom výskytu v oblasti Balkánu. Severná hranica rozšírenia vedie Maďarskom, celkové rozšírenie zaberá Taliansko, štáty bývalej Juhoslávie, Grécko, Bulharsko, Turecko, Irán, na juh po Libanon. Často pestovaný druh a nezriedka splaňuje.
Ekológia: Rastie na lúkach, pasienkoch, lesných okrajoch, nezriedka na sekundárnych stanovištiach a antropicky ovplyvňovaných miestach, popri cestách, na okrajoch polí, na opusteniskách a podobne. Kvitne od mája až do septembra.
Digitalis ferruginea
Opis: Dvojročná alebo trváca, statná rastlina vysoká 30–120 cm. Byľ priama, jednoduchá, olistená, často až tmavofialovo nabehnutá, holá (aj v súkvetí). Listy striedavé, celistvokrajové, sediace, kopijovité, špicato končisté, až 30 cm dlhé. Veľké kvety vo vrcholovom, hustom, dlhom strapci vyrastajú z pazúch tmavozelených až fialovkastých listeňov, kališné zuby sú vajcovité, na vrchole tupé až zaokrúhlené, koruna rúrkovitá až rúrkovito lievikovitá, 15–35 mm dlhá, sfarbená v rôznych odtieňoch oranžovej až fialovej s hnedou žilnatinou, 2-pyskovitá, horný pysk oveľa kratší ako dolný. Plod je kužeľovitá tobolka.
Ohrozenie a ochrana: V Maďarsku zákonom chránený druh.
Poznámka: Veľmi ozdobná rastlina, býva pestovaná v záhradách a je v ponuke špecializovaných záhradkárstiev. Všetky druhy rodu Digitalis sú jedovaté.
Digitalis ferrugineaDigitalis ferruginea
Digitalis ferruginea
Foto: 5. 6. 2010 (Chorvátsko, okolie Vukovaru).