Syn.: Acrostichum bellermannianum Klotzsch, Elaphoglossum atropunctatum Mickel, Elaphoglossum blandum Rosenst., Elaphoglossum fuliginosum Mickel
Čeleď: Lomariopsidaceae Alston
Elaphoglossum bellermannianum
Rozšíření: Neotropický druh, zřejmě se vyskytuje ve větší části Střední Ameriky (s jistotou v Kostarice a Panamě) a také na větších ostrovech v Karibském moři (Hispaniola, zřejmě i Kuba a Jamajka). V Jižní Americe roste v andském řetězci od Venezuely na jih až po Bolívii.
Ekologie: Roste v horských stálezelených lesích v mlžném stupni (zde především jako epifyt), terestricky zejména ve formaci páramo. Lokality leží v nadmořské výšce 1500–3000 m.
Elaphoglossum bellermannianum
Popis: Epifytická, řidčeji i terestrická kapradina s plazivým oddenkem; oddenek dorůstá průměru až 13 mm, pleviny jsou čárkovité, rezavě oranžové, celokrajné nebo jemně zubaté. Listy jsou 8–30 cm dlouhé, řapík je pokrytý vejčitými až kopinatými, medově hnědými, až 6 mm dlouhými plevinami; čepel je celistvá, eliptická až vejčitě kopinatá, 6–18 cm dlouhá a 1,9–4,8 cm široká, s nezřetelnou žilnatinou, na líci hustě pokrytá bělavými, na rubu žlutohnědými šupinami, na bázi uťatá nebo zaokrouhlená, na vrcholu tupě špičaté; fertilní listy jsou obvykle větší než sterilní. Sporangia pokrývají často plošně celou spodní stranu listů; ostěry chybějí.
Poznámka: Rod Elaphoglossum patří k velmi komplikovaným rodům tropických a subtropických kapradin, dnes se rozlišuje přibližně 500 druhů. Tento druh náleží do skupiny druhů, které se vyznačují listy oboustranně pokrytými šupinovitými trichomy; patří sem např. Elaphoglossum muscosum. Jejich taxonomie není doposud uspokojivě vyřešena.
Elaphoglossum bellermannianum
Elaphoglossum bellermannianum
Elaphoglossum bellermannianum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 7. a 10. 1. 2016 (Venezuela, Sierra Nevada de Mérida, svahy Pico Bolívar).