Syn.: Calorophus elongatus var. minor (Hook. f.) Hook. f., Calorophus lateriflorus (R. Br.) F. Muell., Calorophus minor Hook. f., Hypolaena lateriflora (R. Br.) Benth., Hypolaena lateriflora var. minor (Hook. f.) Cheeseman, Leptocarpus squarrosus Nees, Restio lateriflorus R. Br.
Čeleď: Restionaceae R. Br. – lanovcovité
Empodisma minus
Rozšíření: Endemit Austrálie a Nového Zélandu. V Austrálii roste především na jihovýchodě (včetně Tasmánie), nejdále na sever ale zasahuje až do jižního Queenslandu. Na Novém Zélandu, kde roste asi sedm druhů z čeledi Restionaceae, je znám z obou hlavních ostrovů i ze Stewartova ostrova, také ale roste na Chathamských ostrovech.
Ekologie: Provází různé typy mokřadní vegetace, od nížinných bažin až po horská rašeliniště. Vystupuje do nadmořské výšky asi 1350 m.
Empodisma minus
Popis: Trsnatá dvoudomá trávovitá bylina; oddenek je silný, přímý, mnohohlavý, pokrytý světlehnědými šupinovitými pochvami a tuhými tmavšími chlupy; lodyhy jsou zprvu přímé, posléze poléhavé, zprohýbané, (8–)15–40(–90) cm dlouhé, oblé nebo na jedné straně žlábkaté, sytě zelené až bronzově hnědé. Listy jsou redukované na pochvy, jsou těsně přitisklé k lodyze, zprvu zelené, posléze tmavě hnědé, na vrcholu hrotité, v ústí s bělavými chlupy. Květenství tvoří klásky v paždí nejvyšších lodyžních pochev; samčí klásky vyrůstají obvykle po 2, přičemž jeden klásek je přisedlý, druhý stopkatý, každý podpírá tuhá hrotitá pochva; samčí květy bývají 1–4; okvětních lístků v samčích květech je 6, čárkovitých, špičatých; tyčinky jsou 3; samičí klásky jsou jednotlivé v paždí tupě zakončených, brvitých pochev, podpírají je 2 střechovité listeny; okvětních lístků v samičích květech je 4–6, velmi drobných, blizny jsou 3. Plodem je elipsoidní nažka, delší než vytrvalé okvětí.
Poznámka: Nížinné a horské populace se od sebe liší vzrůstem, avšak na gradientu nadmořské výšky jsou spojeny přechody. Druh byl popsán z horských rašelinišť z prostoru vyhaslé sopky Tongariro na novozélandském Severním ostrově.
Empodisma minus
Empodisma minus
Empodisma minus
Fotografoval Mário Duchoň, ve dnech 4. a 12. 1. 2017 (Nový Zéland, South Island, Kahurangi National Park a Tasman District, Glenhope, Lookout Range).