Nejmenší kontinent s přilehlými ostrovy byl kdysi součástí jižního prakontinentu Gondwany. Během geologické historie však prodělal zcela samostatný vývoj; do dnešní polohy se dostal od jihu teprve před 15 milióny lety. Panuje zde tropické až mírné klima.
Austrálie
Dnes zde největší rozsah zaujímá vegetace savan, v centru kontinentu přecházející až do pouští, mnohem méně jsou rozšířeny tropické lesy, analogie středozemní vegetace nebo lesy mírného pásma. Dlouhá izolace se podepsala na míře endemismu: najdeme zde asi 18 endemických čeledí, kolem 500 endemických rodů a na druhové úrovni dosahuje míra endemismu asi 80 %. Flóra má vztahy spíše k Africe, zejména ke Capensis, a k Jižní Americe. Naproti tomu souvislost s Paleotropis je mnohem méně výrazná, překvapí i poměrně slabý vztah s květenou Nového Zélandu.

Podpis

Austrálie

Tachtadžjan

Australis se dále dělí na tyto oblasti:
Jihozápadoaustralská oblast
Středoaustralská oblast
Severo- a východoaustralská oblast
Severoaustralská provincie
Na BOTANY.cz najdete tyto australské druhy rostlin:

Austrálie
Fotografovaly Pavlína Zahradníková, Michaela Češková a Jana Mališová.