Syn.: Eriophorum polystachion L.
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Eriophorum latifolium
Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě vyjma nejjižnějších oblastí, izolovaně se vyskytuje na Kavkaze. U nás roste roztroušeně až vzácně od nížin do hor, v horách je vzácnější.
Ekologie: Roste na slatinných loukách, na prameništích a mezotrofních rašeliništích.
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina bez výběžků dorůstající výšky 20–50 cm. Lodyha je přímá, tupě trojhranná, olistěná. Listy jsou čárkovité, široké 3–7 mm, ploché s kápovitou špičkou. Klásky jsou v počtu 2–12, jsou dlouze stopkaté, nící, skládají kružel. Stopky klásků jsou trojhranné, drsně papilnaté, u báze kryté 2–3 dole černými listeny, stejně dlouhými jako klásky. Plevy jsou vejčitě kopinaté, jednožilné, na bázi šedohnědé až černé, nahoře červenohnědé. Okvětí je přeměněno na sněhobílé, na špičce rozeklané, 25 mm dlouhé chlupy. Plodem je trojhranná nažka. Kvete od května do června.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je taxon zařazen do kategorie silně ohrožené (C2t).
Eriophorum latifoliumEriophorum latifolium
Eriophorum latifolium
Fotografováno dne 31. 5. 2008 (Jestřebské slatě).