Čeleď: Francoaceae A. Juss.
Taxonomická poznámka: Dříve byl tento rod řazen k čeledi medokvětovitých (Melianthaceae), za jeho přeřazením do čeledi Francoaceae stojí závěry molekulárních analýz.

Greyia sutherlandii

Rozšíření: Jihoafrický druh, vyskytuje se ve Svazijsku a ve východních jihoafrických provinciích Eastern Cape, Free State, KwaZulu-Natal a Gauteng.
Ekologie: Roste na horských travnatých a křovinatých svazích a na skalnatých hřebenech hor, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1800 m.
Greyia sutherlandii
Popis: Opadavý keř až menší strom dosahující výšky 3–7 m. Listy jsou střídavé, řapíkaté, široce vejčité, na bázi mělce srdčité, po okraji zubaté až laločnaté, poněkud kožovité, lysé. Květenstvím vyrůstá na konci větví, je hroznovité; květy jsou 5četné, kališní lísky jsou vejčité, korunní lístky podlouhlé, sytě červené, tyčinky jsou z koruny vyniklé. Plodem je elipsoidní tobolka, až 2 cm dlouhá.
Využití: Kořen této dřeviny se používá v africké tradiční medicíně. Jako velmi dekorativní keř je samozřejmě i pěstován v jihoafrických zahradách, vysazuje se především do živých plotů, jeho narůžovělé dřevo se používá též k výrobě domácího náčiní.
Poznámka: Jihoafrický rod Greyia zahrnuje jen tři druhy. George Grey (1812–98), po němž byl rod pojmenován, byl guvernérem Kapska a milovníkem botaniky, Peter Cormack Sutherland (1822–1900) byl zase skotský lékař, který zaslal první exemplář tohoto druhu do Evropy.

Greyia sutherlandii
Greyia sutherlandii
Greyia sutherlandii
Greyia sutherlandii
Greyia sutherlandii
Greyia sutherlandii

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 21. 9. 2018 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal, Drakensberg, Royal Natal National Park, soutěska řeky Tugela).