Syn.: Prenanthes viminea L., Scariola viminea (L.) F. W. Schmidt, Phoenixopus vimineus (L.) Rchb., Lactuca contracta Velen., Scariola contracta (Velen.) Soják
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Lactuca viminea

Rozšíření: Vyskytuje se v jižní a střední Evropě, od Pyrenejského poloostrova na východ přes jihoevropské země, Německo, Rakousko, Slovensko, Balkánský poloostrov na Blízký východ a dále na východ až po Turkmenistán. Zasahuje i do severní Afriky (včetně některých Kanárských ostrovů). V areálu jsou rozeznávány čtyři poddruhy. U nás ve dvou oddělených oblastech výskytu. V Čechách v termofytiku v Českém středohoří a Dolním Povltaví, do mezofytika proniká podél Berounky až do okolí Plzně a podél Vltavy až po konec vzdutí přehrady Orlík, podél Lužnice k Táboru a podél Sázavy k Českému Šternberku. Druhá souvislejší oblast výskytu se nachází v termofytiku jihozápadní Moravy, údolími řek proniká i do mezofytika k Náměšti nad Oslavou nebo okolí Třebíče. Izolované výskyty byly zaznamenány i jinde.

Ekologie: Roste na skalnatých i travnatých svazích s nezapojenou vegetací, na mělkých skeletovitých půdách, převážně na vápencích nebo jiných bazických horninách. Vyhledává slunná stanoviště, často s jižní expozicí. Druh kvete v červenci a srpnu.

Lactuca viminea

Popis: Nejčastěji dvouleté, řidčeji krátkověké vytrvalé lysé byliny s vřetenovitým dřevnatým kořenem. Květonosné lodyhy vyrůstají po jedné až po několika z přízemní listové růžice, 30–60(–100) cm dlouhé, tuhé, bělavé až světle hnědé, v horní části prutovitě přímo větvené. Listy tuhé, tmavozelené až sivozelené, přízemní a dolní lodyžní listy do 20 cm dlouhé, řapíkaté, s čepelí peřenosečnou až peřenodílnou, úkrojky čárkovitě kopinaté, často zubaté, koncový úkrojek celistvý. Horní lodyžní listy menší, celistvé, celokrajné, sbíhavé přitisklými oušky zakrývajícími lodyhu. Úbory 4–8květé, téměř přisedlé, uspořádané v dlouhém klasovitém květenství. Zákrov válcovitý, vnější zákrovní listeny vejčité, vnitřní čárkovité. Květy delší než zákrov, ligula asi 15 mm dlouhá, světle žlutá, na vnější straně načervenalá. Plodem je nažka se zobánkem.

Ohrožení a ochrana: U nás je locika prutnatá zařazena mezi ohrožené druhy (C3).

Lactuca vimineaLactuca viminea
Lactuca vimineaLactuca viminea
Lactuca viminea

Fotografováno dne 21. 8. 2009 (Španělsko, Portbou, krajnice silnice).