Carl Linné (latinsky Carolus Linnaeus) se narodil dne 23. 5. 1707 v jihošvédské obci Råshult u Stenbrohultu, zemřel 10. 1. 1778 v Uppsale. Věhlasný švédský přírodovědec a lékař, zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury.

Species plantarum

Jeho otec přijal stálé příjmení místo obvyklého skandinávského patronymika. Pro studium na univerzitě si zvolil latinizované pojmenování lípy (linn) podle velké lípy u svého domu (Linnagård). Carl Linné studoval nejdříve na univerzitě v Lundu, později medicínu na univerzitě v Uppsale, jeho doktorská disertace pojednávala o střídavé zimnici. Od roku 1730 přednášel botaniku, v roce 1732 byl vyslán Akademií věd v Uppsale na expedici do Laponska. Výsledkem jeho práce byla nejdříve Florula Lapponica, později přepracovaná a vydaná v roce 1737 jako Flora Lapponica. V letech 1735–1738 žil v Nizozemsku, kde na univerzitě v Harderwijku získal titul doktor medicíny. Za pobytu v Nizozemsku také napsal Hortus Cliffortianus s katalogem 2500 druhů a 37 mědirytinami. O systematickém uspořádání rostlin diskutoval s jinými botaniky a vydal útlý svazek Systema naturae (1. vydání 1735), kde navrhl dvouslovnou nomenklaturu rostlin i zvířat. Tuto práci později znovu a znovu doplňoval a rozšiřoval.

Species plantarum

V roce 1736 navštívil také Oxford, později i Paříž. Další jeho prací je Genera plantarum z roku 1737. Základním botanickým dílem, od kterého se datuje začátek platného publikování jmen rostlin, je práce Species plantarum (1753). Pro zoologický systém má stejnou hodnotu Systema naturae, 10. vydání z roku 1758. Popsal všechny známé organismy krátkou latinskou diagnosou a přiřadil jim dvouslovné jméno, tj. rodové a druhové jméno. Tím, že použil poprvé pro všechny organismy binomickou nomenklaturu, položil základy moderní nomenklatury, která se od té doby používá. Proto je nazýván otcem taxonomie. (Binomická nomenklatura byla už asi o 200 let dříve používána bratry Bauhinovými, nikoli soustavně.) Vytvořil umělou soustavu, založenou na hodnocení pohlavních orgánů rostlin, které považoval za nejméně proměnlivé části rostlin. Základními kategoriemi soustavy jsou druh, rod, řád, třída. Popis druhu musí být jednoduchý a jasný. Mnoho z jeho popisů a jmen druhů se používá dodnes, jeho pojetí rodů a druhů bylo často příliš široké, mnoho z nich muselo být změněno dalšími autory.
V roce 1738 se Linné vrátil do Švédska a provozoval lékařskou praxi. Začal působit jako lektor botaniky na uppsalské univerzitě. V roce 1739 byl spoluzakladatelem Královské švédské akademie věd. V roce 1740 byl vyslán na cesty po Švédsku, sbíral a popisoval rostliny a živočichy, v letech 1750 a 1760 v práci pokračoval. V roce 1740 zemřel profesor botaniky O. Rudbeck (1660–1740) a na jeho místo nastoupil lékař N. Rosén (1706–1773, zakladatel švédské pediatrie). Linné byl naopak jmenován roku 1741 profesorem lékařství a anatomie v Uppsale. Pro neshody mezi nimi byly později profesury vyměněny a Linné přednášel botaniku a vedl katedru botaniky. V univerzitní botanické zahradě uspořádal rostliny podle svého systému, jak je tomu dodnes. V roce 1761 byl povýšen do šlechtického stavu a začal se psát von Linné.
Kromě systematiky se zabýval také rostlinnou morfologií, vztahy mezi tvarem plodu a způsoby jeho šíření, vztahem rostlin ke stanovišti, tzv. spánkem u rostlin, vztahem hmyzu a květů. Díky svým zkušenostem s botanickými sbírkami sepsal v roce 1752 práci Instructio musei, dodnes uznávanou příručku pro práci v herbáři. K dalším dílům patří Philosophia botanica (1751), Amoenitates academicae (1748–61).
K jeho žákům patří botanikové Pehr Kalm, Daniel Solander, Friedric Hesselquist, Carl Peter Thunberg. U jím popsaných druhů se používá botanická zkratka jména L.
Podle něj byl pojmenován rod Linnaea L., zimozel, Caprifoliaceae (Linnaeaceae), rostlina byla erbovní rostlinou rodiny Linné.
Linnaea
Carl Linné mladší se narodil 20. 1. 1741, zemřel 1. 11. 1783, syn předešlého.
Byl zapsán na univerzitu v Uppsale ve věku 9 let, učili ho studenti jeho otce, např. Pehr Löfling, Daniel Solander a Johann Peter Falck. V roce 1763, ve věku 22 let, byl jmenován vedoucím oboru praktické medicíny v Uppsale. Jmenování profesorem bez zkoušek a obhajoby doktorské práce způsobilo nelibost mezi kolegy. Jeho práci nelze srovnávat s otcovou, nejznámější práce Supplementum Plantarum systematis vegetabilium z roku 1781 je práce s popisy Linného staršího a jeho kolegů, vydané s dodatky Linného mladšího. Zdědil otcovy sbírky a korespondenci a postupně je zpracovával, aby zůstaly uchovány. Zabýval se travami a mechorosty, vydal práce Decas I. et II. plantarum (1762–63), Nova graminum genera (1779), Supplementum plantarum systematis vegetabilium ed. XIII., generum plantarum ed. VI. et specieum plantarum ed. II. (1781), Methodes muscorum illustratus (1784). Při návštěvě Londýna se nakazil žloutenkou, na kterou zemřel. Byl bezdětný, proto jeho matka prodala sbírky anglickému botanikovi Jamesi Edwardu Smithovi, který je poskytl Linnean Society of London.
U rostlin jím popsaných se používá botanická zkratka L. f. (Linnaei filius).