Daniel Carlsson Solander se narodil dne 19. února 1733 v Piteå v Švédsku, zemřel 13. května 1782 v Londýně. Švédský botanik, cestovatel.

Zapsal se v červenci 1750 na univerzitu v Uppsale, kde studoval jazyky a humanitní obory. Byl ovlivněn Linnéem, ten přesvědčil jeho otce, že by se měl věnovat přírodním vědám.
V roce 1760 odcestoval do Anglie propagovat Linnéův nový systém klasifikace. Tam se stal v roce 1763 pomocným knihovníkem v Britském muzeu. V roce 1764 byl zvolen členem Royal Society, později byl pověřen dohledem nad tiskem knih v Britském muzeu. V roce 1768 byl s kolegou H. Spöringem vybrán J. Banksem na první Cookovu výpravu (1768–71) na palubě lodi Endeavour. První místo Cookova vylodění v Austrálii bylo pojmenováno nejdříve podle botaniků Botanist Bay, název se později změnil na Botany Bay. Prací Bankse, Solandera a Spöringa byla vytvořena a popsána důležitá kolekce australských rostlin, která je základem Banks´ Florilegium.
Po návratu do Anglie (1771) se Solander stal Banksovým sekretářem a knihovníkem. V roce 1772 doprovázel Bankse na cestě na Island, ostrovy Hebridy (Faroe) a Orkneje. V letech 1773–82 byl kustodem Přírodovědného oddělení Britského muzea. Spolu s Banksem popsal mnoho nových druhů rostlin, zvířat a hmyzu, především z Austrálie a Nového Zélandu. Je spoluautorem Banksovy práce Illustration of the Botany of Captain Cook´s Voyage round the World in HMS „Endeavour“ in 1768–71.
Vynalezl schránku ve tvaru knihy, tzv. Solanderovu schránku (Solander box), která se dodnes používá v knihovnách a archivech k úschově tisků, kreseb, herbářů a rukopisů.

Jmenují se po něm Solander Gardens ve východní části Londýna a Solander Islands objevené 11. 5. 1770 u Jižního ostrova Nového Zélandu. Standardní botanická zkratka jeho jména je SOL. Na jeho počest byl pojmenován rod Solandra Sw., Solanaceae; druhová jména např. Nothofagus solanderi, Limonium solanderi, Geranium solanderi.
Solandra maxima