Claes (Clas, Klas, Klaus) Alströmer se narodil 9. srpna 1736 ve švédském Alingsås, zemřel 5. března 1794 v Gåsevadsholm. Švédský obchodník a přírodovědec.

Syn Jonase Alströma (1685–1761), švédského průkopníka novinek v zemědělství i v průmyslu, který v rodném městě založil roku 1724 továrnu na zpracování vlny. Založil také cukrovar v Göteborgu, zdokonalil pěstování brambor, zajímal se o průmysl kožedělný, stavbu lodí, zlepšil chov ovcí. V roce 1739 spoluzaložil Královskou švédskou akademii věd a při povýšení do rytířského stavu si změnil jméno na Alströmer.
Claes studoval v Uppsale přírodní vědy, chemii a ekonomii. K jeho učitelům patřil C. Linné a J. G. Wallerius (učil matematiku, fyziku a medicínu). Živil se obchodem, ale kromě obchodních cest podnikl studijní cesty do jižní a západní Evropy. Navštívil v letech 1760–64 jižní Španělsko, Francii, Itálii, Německo, Nizozemsko a Anglii. Zajímal se o botaniku a dopisoval si s Linnéem. Dovezené rostliny pěstoval v soukromé botanické zahradě, kde na Linnéovu přímluvu zaměstnal jako správce A. Dahla.

Standardní botanická zkratka jeho jména je ALSTR. Linné na jeho počest pojmenoval rod Alstroemeria L., boubelka, Alstroemeriaceae.
Alstroemeria