Joachim Camerarius mladší se narodil 6. 11. 1534 v Norimberku, zemřel 11. 8. 1598 tamtéž. Německý lékař a botanik.

Studoval medicínu na univerzitě ve Wittenbergu, kde byl jeho učitelem P. Melanchthon. Později přešel na univerzitu do Lipska, později do Padovy. Dne 27. 7. 1562 promoval na univerzitě v Bologni jako doktor medicíny. Od roku 1564 pracoval jako lékař v Norimberku, na jeho podnět bylo v roce 1592 v Norimberku založeno Collegium medicum na způsob městské lékařské komory. Působil také jako botanik, založil první vědecky uspořádanou botanickou zahradu v Norimberku.
Po smrti J. Thalla vydal jeho Silva Hercynia. Zpracoval také šest vydání německé verze Kräuterbuch od P. A. Mattioliho se svými doplňky a komentáři, první z nich vyšlo v roce 1586. Tato kniha sloužila jako předloha pro druhé české vydání Mattioliho Herbáře (1596), jehož autorem byl Adam Huber. Práce Camerarius Florilegium s 473 barevnými ilustracemi byla vydána jeho synovcem Joachimem Jungermannem (1589).

Na jeho počest C. Plumier pojmenoval rod a Linné později toto jméno převzal Cameraria L., Apocynaceae; druhová jména Hieracium camerarii, Fumaria camerarii, Hyoscyamus camerarii; pravděpodobně se k jeho jménu vztahuje i Cameraria ohridella – klíněnka jírovcová.
Camerarius Florilegium