Pierre Marie Auguste Broussonet se narodil dne 28. 2. 1761 v Montpellier, zemřel 17. 1. 1807 v Montpellier. Francouzský lékař a botanik.

Vystudoval medicínu, později navštívil Anglii, kde byl v roce 1780 jmenován čestným členem Royal Society. V roce 1782 v Londýně publikoval první část své Ichthyologie Decas. Dopisoval si s přírodovědci, např. s C. Linnéem, J. Banksem. Po návratu do Paříže se stal sekretářem Zemědělské společnosti. Za Velké francouzské revoluce byl v roce 1789 nejdříve členem Národního shromáždění, později musel opustit Paříž a uprchl do Madridu. Pro nepřátelské vztahy s ostatními francouzskými emigranty odešel do Lisabonu, pak do Maroka jako lékař, později pracoval pro vyslanectví USA. Na povolení Direktoria se vrátil do Francie, v roce 1805 byl jmenován profesorem botaniky v Montpellier, publikoval katalog sbírek botanické zahrady (Elenchus plantarum horti botanici monspeliensis).

Botanická zkratka jeho jména je BROUSS. Na jeho počest byl pojmenován rod Broussonetia L’Hér. ex Vent., papírovník Moraceae; k jeho jménu se vztahují druhová jména např. Amarylis broussonetii, Helianthemum broussonetii, Hesperis broussonetii, Origanum broussonetii, Lotus broussonetii, Campanula broussonetiana, Salvia broussonetii.
broussonetia-papyrifera