Syn.: Achroanthes monophylla Greene, Epipactis monophylla (L.) F. W. Schmidt, Microstylis monophyllos Lindl., Ophrys monophyllos L.
Česká jména: měkčilka jednolistá (Sloboda 1852, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: boruta jednolistá (Reuss 1853), trčníček jednolistý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Malaxis monophyllos
Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířená druh – Severní Amerika, Sibiř, Skandinávie, střední Evropa. U nás se vyskytuje jen velmi vzácně v západních a jižních Čechách, na Šumavě a prachatickém Předšumaví, v severních Čechách a severní Moravě.
Ekologie: Roste ve vlhčích lesích a loukách, na okrajích cest v často i kamenitých půdách vápnitých i nevápnitých od pahorkatin do hor. Kvete v červnu a červenci.
Popis: Vytrvalá, 7–30(–50) cm vysoká, drobná, žlutozelená bylina. Oddenek je kolmý. Lodyha je přímá, někdy mírně zprohýbaná, v horní části víceméně trojhranná. List nejčastěji jeden, vzácněji dva i tři. Je pochvatě zúžený, oválný až podlouhle vejčitý. Květenství je úzce válcovité, poměrně řídké. Semeník je vejčitý, nestočený. Velmi drobně květy jsou rovněž žlutozelené. Pysk bez ostruhy směřuje vzhůru, nikoli však vlivem absence resupinace, ale naopak resupinací dvojnásobnou, tedy přetočením o celých 360 stupňů. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V České republice je měkčilka jednolistá zařazena ke kriticky ohroženým druhům (C1t), také zákonem je chráněna v kategorii kriticky ohrožených druhů (§1), na Slovensku je zařazena mezi druhy potenciálně ohrožené (NT) a chráněné. Je zahrnuta i pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.
Malaxis monophyllosMalaxis monophyllos
Fotografováno dne 23. 7. 2007 (Vysoké Tatry, Dolina Kežmarskej bielej vody).