Syn.: Coprosma patrickii Heads
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Nertera ciliata
Rozšíření: Endemit Nového Zélandu – Severní ostrov od Mt. Pirongia jižně, Jižní a Stewartův ostrov.
Ekologie: Nížinné až horské lesy i otevřená vlhká stanoviště, často na štěrkovém podloží.
Nertera ciliata
Popis: Vytrvalá plazivá bylina s výběžky kořenujícími v uzlinách, tvoří husté porosty o průměru až 20 cm. Lodyhy větvené, řídce chlupaté, palisty uťaté až trojúhelníkovité, lysé, listy s řapíky 1–3 mm dlouhými, řídce chlupatými, vstřícné, široce vejčité, 3–6 × 3–7 mm, na vrcholu tupé až špičaté, u báze klínovitě zaoblené, lysé nebo s několika málo chlupy a s řídce chlupatým okrajem. Chlupy tohoto druhu jsou odstálé, 5–7 buněčné, asi 0,6 mm dlouhé, téměř rovné. Květy drobné, přisedlé, kalich s redukovanými cípy, s řídkými chlupy, koruna nálevkovitá, hladká, 3–4 mm dlouhá, s 4–5 čárkovitými, nazpět ohnutými cípy, prašníky vystupující, 2–3 čnělky. Plodem je oranžově červená kulovitá peckovice o průměru asi 4 mm, někdy na povrchu s několika chlupy.
Využití: Pěstuje se jako okrasná hrnková rostlina.
Nertera ciliata
Nertera ciliata
Fotografováno dne 4. 12. 2011 (Nový Zéland, Jižní ostrov, NP Fiordland).