Syn.: Lycopsis pulla L., Anchusa pulla (L.) M. Bieb.
Česká jména: pipla osmahlá (Presl 1819, Sloboda 1852), nonneova smutná (Opiz 1852), pipla osmáhlá (Čelakovský 1879), pipla osmahlá (Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: ostřen drobný (Reuss 1853), nonea počerná (Dostál 1950), ostreň počerný (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Nonea pulla

Nonea pulla

Rozšíření: Střední, jižní a východní Evropa, západní Asie, u nás roztroušeně v teplejších oblastech, kde se vyskytuje na severní hranici svého areálu rozšíření.
Ekologie: Vyhledává suchá a slunná stanoviště, lesní lemy, pastviny a meze, častější je na vápenci. Kvete od května do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina se silným oddenkem, 30–50 cm vysoká, s přímou lodyhou. Přízemní listy jsou řapíkaté, rostou v růžici, jsou obkopinaté, lodyžní jsou přisedlé a poloobjímavé, podlouhle kopinaté, (3–)10–12(–15) cm dlouhé a 1–2 cm široké, celá rostlina je porostlá štětinatými chlupy. Květy ve vijanech vyrůstají v úžlabí horních listů; kalich je zvonkovitý, až do třetiny členěný, chlupatý; koruna je nálevkovitá, 11–16 mm dlouhá, tmavě hnědě purpurová, vzácně také žlutá nebo bílá. Plody jsou vejcovité tvrdky.
Ohrožení a ochrana: Pipla osmahlá je z hlediska ochrany hodnocena jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost (C4a). Zákonem chráněným druhem je ve Francii.
Nonea pullaNonea pulla
Nonea
Fotografováno 23. 4 a 9. 5. 2003 (Ladislav Hoskovec: Čejkovické Špidláky a Brno, Hády) a duben 2007 (Lucie Hodačová: žlutokvětá forma, České středohoří, Zlatník).