Syn.: Asplenium japonicum (Thunb.) Kunze, Asplenium swartzianum Kunze, Caenopteris japonica Thunb., Darea japonica Willd., Trichomanes japonicum Thunb., Cryptogramma japonica Prantl, Onychium carvifolium Fée, Onychium chinense Fée, Pteris japonica Mett.
Čeleď: Pteridaceae E. D. M. Kirchn. – křídelnicovité

Onychium japonicum

Rozšíření: Areál se rozkládá ve východní Asii a zahrnuje jižní a střední Čínu, jih Koreje, Japonsko, Tchaj-wan, Vietnam a Filipíny. Výskyt v dalších zemích je nejistý.

Ekologie: Roste jak na kamenech, ve štěrbinách skal a kamenných zídek, tak i na vlhčích kamenitých místech na lesních okrajích, podél břehů řek a v zářezech komunikací. Vystupuje do nadmořské výšky 2400 m.

Onychium japonicum

Popis: Kapradina vysoká (16–)40–60 cm, s dlouhým plazivým oddenkem o průměru asi 3 mm, pokrytým kopinatými, hnědými až rezavě hnědými plevinami. Listy jsou poněkud rozdílné: sterilní bývají méně členěné než fertilní; řapík je na bázi obvykle slámově hnědý; čepel je 2–4krát zpeřená, v obrysu trojúhelníkovitá až kopinatá, (9–)20–48 cm dlouhá a 10–20 cm široká; úkrojků prvního řádu je 10–15 párů, bazální je nejdelší, 9–20 cm dlouhý; koncové úkrojky jsou čárkovité až čárkovitě kopinaté, 5–7 mm dlouhé a 1–2 mm široké (sterilní poněkud kratší), na vrcholu obvykle špičaté; kupky výtrusnic se tvoří podél spojovacích žilek, jsou (2–)3–6 mm dlouhé, kryté blanitou nepravou ostěrou dosahující až ke střední žilce.

Poznámka: Do rodu Onychium se řadí 12 druhů (POWO 2020), které rostou převážně v jižní a východní Asii, jen Onychium siliculosum přesahuje do Austrálie a Onychium divaricatum na Arabský poloostrov a do východní Afriky. Onychium japonicum je součástí značně plastického, taxonomicky dosud nedostatečně prozkoumaného příbuzenského okruhu, v němž se uplatňuje polyploidie i apomiktické rozmnožování.

Onychium japonicum
Onychium japonicum

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 21. 2. 2020 (Filipíny, Luzon, Ohaj a Hungduan).