Neotinea tridentata × Neotinea ustulata
Syn.: Orchis ×dietrichiana Bogenh.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orchis ×dietrichiana
Rozšíření: Kříženec vstavače trojzubého (Neotinea tridentata) a vstavače osmahlého (Neotinea ustulata), objevuje se na lokalitách společného výskytu obou rodičovských druhů, kde často tvoří zpětné křížence. Byl nalezen v řadě zemí Evropy, u nás se přirozeně nevyskytuje, byl však uměle vytvořen v populaci vstavače osmahlého u Vědlic přenesením pylu vstavače trojzubého od Děvínské Kobyly.
Ekologie: Roste většinou na suchých loukách, v lesních lemech i v křovinách.
Neotinea ×dietrichiana
Popis: Vytrvalá bylina s podzemními hlízami a dolními listy růžicovitě shloučenými, vzrůstem se blíží prvnímu rodiči. Květenství je vejcovité, květy jsou větší než u vstavače osmahlého, přilba je obvykle krátce špičatá, červená, pysk je hluboce trojdílný, střední lalok pysku je vykrojený, narůžovělý, jeho tečkování je různorodé. Kříženci jsou plodní, zpětní kříženci se více nebo méně podobají jednomu z rodičů. Ačkoli jsou si rodičovské druhy dosti nepodobné, jsou blízce příbuzné a snadno se kříží.
Neotinea ×dietrichiana
Neotinea ×dietrichianaNeotinea ×dietrichiana
Fotografováno dne 24. 5. 2015 (PP Stráně u Drahobuzi).