Syn.: Satyrium maculatum Desf., Neotinea intacta (Link) Rchb. fil., Orchis intacta Link, Aceras densiflora Boiss.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Neotinea maculata
Rozšíření: Vyskytuje se ve Středozemí (od Španělska až po Libanon), Makaronésii (Madeira, západní část Kanárských ostrovů), západním Irsku a na ostrově Man.
Ekologie: Roste v listnatých i borovicových lesích, na zastíněných svazích i skalách, většinou v pásmu od 800 do 1 400 m n. m.
Popis: Vytrvalá bylina, 10–40 cm vysoká, přízemní listy v růžici, modrozelené, s drobnými hnědými skvrnami (především u rostlin v kontinentální části areálu) nebo bez skvrn (Irsko, Madeira), lodyžní listy pochvovitě objímavé, lodyha přímá, květenství 2–6 cm dlouhé, květy drobné, nazelenale bílé až růžové, pysk červeně skvrnitý, 3laločný, prostřední lalok 3zubý, postranní kratší, odstálé, kvete od března do května (na severu areálu i v červnu).
Ohrožení a ochrana: Druh je řazen k rostlinám chráněným mezinárodní úmluvou CITES.
Neotinea maculataNeotinea maculata
Neotinea maculata
Fotografováno dne 29. 3. 2006 (Ladislav Hoskovec: Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Los Organos de Aguamansa) a 10. 5. 2006 (Jindřich Houska: Portugalsko, Madeira, mezi planinou Paúl da Serra a průsmykem Encumeada).