Syn.: Phyteuma spicatum var. tetramerum (Schur) Nyman
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Phyteuma tetramerum
Rozšíření: Druh s malým areálem, vyskytující se ve Východních a Jižních Karpatech, téměř výhradně na území Rumunska, na severu zasahuje areál druhu okrajově na jihozápadní Ukrajinu.
Ekologie: Roste na horských loukách, pastvinách, na kamenitých stráních, ve světlých lesích a při okrajích cest, zejména v horských a subalpinských polohách, řidčeji sestupuje i do středních poloh. Kvete v červnu a v červenci.
Phyteuma tetramerumPhyteuma tetramerum
Popis: Vytrvalé lysé byliny se silným dužnatým oddenkem. Lodyha (30–)40–80 cm vysoká, jednoduchá, vzpřímená. Přízemní listy nanejvýš dvakrát delší než široké, v obrysu vejčité, dlouze řapíkaté, nejdolejší na bázi až srdčité; lodyžní listy přisedlé, vejčité až kopinaté, na okrajích vroubkované až pilovité. Květy čtyřčetné, vyrůstající z úžlabí listenců v hustém, široce válcovitém klasu podepřeném listeny; koruna modrá, světle modrá až barvy lila, trubkovitá, vzhůru zakřivená, korunní cípy úzce čárkovité, až do plného rozkvětu srostlé, později volné; nitky tyčinek na bázi zřetelně rozšířené; blizny 2. Tobolka kulovitá; semena elipsoidní až obvejcovitá, 1,2–1,5 mm dlouhá, 0,6–0,8 mm široká, tmavohnědá.
Záměny: Phyteuma tetramerum je jediným známým zvonečníkem se čtyřčetnými květy; ostatní druhy mají kalichy i koruny pětičetné.
Poznámka: Phyteuma je nevelký rod, čítající cca 24 druhů rozšířených převážně v Evropě, pouze okrajově zasahující do západní Asie a severní Afriky.
Phyteuma tetramerum
Phyteuma tetramerum
Fotografováno dne 26. 6. 2012 (Rumunsko, Transylvánie, Pasul Ghimeş).