Syn.: Rapunculus hemisphaericus (L.) Mill.
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Phyteuma hemisphaericum
Rozšíření: Hory jižní Evropy – Pyreneje, Francouzské středohoří, Alpy, Apeniny.
Ekologie: Roste ve štěrbinách skal a na kamenitých svazích, alpínských trávnících, na silikátovém podkladu, v pásmu od subalpínského do alpínského stupně, až do nadmořské výšky 2600 (výjimečně 3600) m. Kvete od června do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, 3–15(–30) cm vysoká. Lodyha je přímá, olistěná, přízemní listy jsou trávovité, celokrajné, pouze 0,5–2(–3) mm široké, lysé, lodyžní listy jsou čárkovité, listeny vejčité až kopinaté, zašpičatělé, nanejvýše stejně dlouhé, ale obvykle kratší než květenství. Květy vyrůstají ve strboulu, dosahují 10–20 mm v průměru, koruny jsou modré. Plodem je tobolka.
Phyteuma hemisphaericumPhyteuma hemisphaericum
Phyteuma hemisphaericum
Phyteuma hemisphaericum
Fotografováno dne 22. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, Colle della Lombarda).