Česká jména: osladič přehlížený (Kubát 2002)
Slovenská jména: sladič pílkovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Polypodiaceae Berchtold et J. Presl – osladičovité
Polypodium interjectum
Rozšíření: Známý téměř z celé Evropy vyjma nejsevernějších oblastí, na východ po evropskou část Turecka, severní Írán a střední Rusko. U nás velmi vzácně, zejména v mezofytiku. Zatím zjištěn v Praze, v Českém krasu, na Plzeňsku, v Podbrdsku, na několika lokalitách v severních Čechách, na severní Moravě a v Moravském krasu. Druh může být snadno přehlížen, stejně jako jeho kříženec s osladičem obecným (Polypodium vulgare) – Polypodium ×mantoniae.
Ekologie: Roste na světlých skalních stanovištích, převážně na vyvřelinách, vápencích a buližnících a pravděpodobně i ve spárách zdí a na vápencových skálách ve světlých lesích. Nemá takové nároky na vzdušnou vlhkost jako osladič obecný. Výtrusy dozrávají od srpna do prosince.
Polypodium interjectum
Popis: Kapradina s plazivým větveným oddenkem s mladšími částmi krytými 4–6 mm dlouhými plevinami. Listy jsou přezimující, až 50 cm dlouhé, čepel je delší než slabě křídlatý řapík, v obrysu vejčitá až vejčitě kopinatá, hluboce členěná v 3–28 párů střídavých, na vrcholu zašpičatělých, celokrajných nebo jemně zubatých úkrojků, nejdolejší pár úkrojků je často nazpět ohnutý, 4.–6. pár úkrojků od báze je nejdelší. Mladé výtrusnicové kupky jsou eliptické, na rubu úkrojku v řadě po obou stranách střední žilky, vždy bez ostěry. Výtrusnice s vertikálním prstencem nejčastěji z 6–9 ztlustlých zlatohnědých buněk. Výtrusy jsou ledvinité, bradavčité.
Záměny: Druh je snadno zaměnitelný za velice podobný osladič obecný (Polypodium vulgare). Oba druhy se liší tvarem listů a výtrusnicových kupek, které jsou u osladiče obecného kruhovité. Chrupavčitý lem čepele osladiče obecného se ve výkroji mezi úkrojky – na rozdíl od osladiče přehlíženého – dotýká střední žilky. Tyto znaky někdy nemusí stačit a je nutné mikroskopem zkoumat výtrusnice (prstenec na nich je u osladiče obecného tvořen průměrně větším počtem buněk) nebo zjistit počet chromozómů.
Ohrožení a ochrana: Podle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR z roku 2012 patří do kategorie druhů pro svou vzácnost silně ohrožených (C2r). Na Slovensku je stejně jako kříženec s osladičem obecným (Polypodium ×mantoniae) řazen k ohroženým druhům (EN) a je chráněn i zákonem (§).
Polypodium interjectum
Polypodium interjectum
Polypodium interjectum
Fotografováno dne 26. 8. 2012 (Praha).