Syn.: Leiotelis annua (L.) Raf., Sium annuum Roth, Seseli coloratum Ehrh.
Česká jména: sesel roční (Kubát 2002)
Slovenská jména: sezel ročný (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Seseli annuum
Rozšíření: Souvislý areál se táhne od Španělska a Francie přes střední a východní Evropu až po Ural, na jihu zasahuje do Itálie a na Balkán, na severu dosahuje k pobřeží Baltického moře asi po Litvu. U nás roste od nížin do pahorkatin, místy až roztroušeně, na Moravě je hojnější, v západních a severních Čechách roste jen velmi vzácně.
Ekologie: Roste na výslunných stráních, na pastvinách, ve světlých křovinách. Kvete od června do srpna.
Seseli annuum
Popis: Obvykle dvouletá bylina, 15–60 cm vysoká. Lodyha je přímá, rýhovaná, tuhá, nevětvená nebo v horní polovině větvená, rovnoměrně olistěná, často načervenalá. Větve jsou přímé, listy jsou sivozelené, 2–3krát zpeřené, listové úkrojky jsou čárkovité. Lodyžní listy jsou přisedlé, s pochvou s blanitým, ouškatě rozšířeným okrajem. Okolíky jsou bohaté (s 15–40 okolíčky), obal chybí nebo je tvořen jedním listenem, obalíčky jsou vyvinuty, listeny obalíčků jsou kopinaté, s širokým bílým lemem. Stopky okolíčků jsou nestejné, hranaté, zejména na vnitřní straně pýřité, za plodu dovnitř ohnuté. Květy jsou bílé nebo načervenalé, dvounažky jsou eliptické, lysé.
Záměny: Méně vzrůstní jedinci jsou poněkud podobní seselu fenyklovému (Seseli hippomarathrum), ten však má srostlé listeny obalíčků, vzrůstní jedinci jsou značně podobní jarvě žilnaté (Cnidium dubium), ta však roste na jiných stanovištích.
Ohrožení a ochrana: Ohrožený druh české květeny (C3).
Seseli annuumSeseli annuum
Seseli annuum
Fotografováno dne 1. 9. 2012 (Vršek u Starého Vestce).