David Don se narodil dne 21. prosince 1799 v Doo Hillock ve Skotsku, zemřel 15. prosince 1841 v Londýně. Britský botanik.

Pocházel z rodiny se zájmem o přírodu. Jeho otec George Don starší (1764–1814) se jako první zabýval botanickým výzkumem skotské vysočiny. Bratr George (1798–1856) byl zahradník, který v letech 1821–1823 sbíral rostliny na Madeiře, v Sierra Leone, Sao Tomé, Brazílii a tzv. západní Indii pro Royal Horticultural Society (standardní botanická zkratka jména G. DON). Zpracovával a nedokončil dílo A General Systém of Gardening and Botany (4 díly, 1831-38). I další členové rodiny pracovali jako zahradníci.
David, stejně jako jeho starší bratr, začínal jako zahradník. Pak pracoval jako kustod v knihovně a herbáři A. B. Lamberta, pro kterého sestavil Prodromus florae Nepalensis (London 1825) na základě sbírek Buchanana, Hamiltona a Wallicha. V roce 1821 navštívil s otcovým přítelem P. Neillem Paříž, kde se setkal s Cuvierem a Humboldtem. V následujícím roce se stal knihovníkem Linnéovy společnosti. Od roku 1836 až do smrti působil jako profesor botaniky na King´s College v Londýně.
Popsal několik v té době objevených jehličnanů (Taxodium sempervirens dnes Sequoia sempervirens, Pinus bracteata dnes Abies bracteata, Pinus grandis dnes Abies grandis, Pinus coulteri, přeřadil Thunbergem popsaný Cupressus japonica do nového rodu Cryptomeria japonica), také poprvé použil jméno Pleione pro rod z čeledi Orchidaceae (1825). Popsal rod Daboecia (dabécie, irský vřes, Ericaceae), pro který použil jméno irského světce Dabeoka, pro rod Zenobia (zenobie, Ericaceae) použil jméno královny z Palmyry (240–274), která dobyla Egypt, ale nakonec byla poražena Římany. Navrhl čeleď Theaceae, popsal druh Anigozanthus manglesii, Hydrangea aspera a další.
Publikoval asi 50 botanických článků, napsal díly 5 až 7 z díla R. Sweeta British Flower Garden (1831–37). Zpracovával monografie celých rostlinných skupin.

Standardní botanická zkratka jeho jména je D. DON. Pravděpodobně ve vztahu k někomu z rodiny jsou druhová jména např. Symphytum donii, Gentiana donii, Veronica donii, Polygonum donii, Hibiscus donii a další.
Pleione limprichtii