Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité
Soldanella carpatica
Rozšíření: Endemit Západních Karpat. U nás se nevyskytuje, je domovem v horách Slovenska, od Malé Fatry přes Oravu a Tatry po Pieniny.
Ekologie: Roste v subalpínském až alpínském stupni. Roste na vlhkých, humózních stanovištích, na mokvavých skalách i na sněhových vyležiskách a nad horní hranicí lesa.
Popis: Vytrvalá bylina, jen 5–10(–15) cm vysoká s plazivým oddenkem. Lodyha je přímá, bezlistá. Listy tvoří přízemní růžici, jsou ledvinovitě okrouhlé, mělce vroubkované až celokrajné s řapíkem, kožovitě masité na líci tmavě fialové, na rubu mírně načervenalé v průměru 1–2 cm velké. Květy jsou uspořádány do řídkého okolíku se šupinatým obalem. Jsou oboupohlavné, pravidelné, 5 četné, nící. Kalich je vytrvalý, hluboce 5 dílný. Koruna je modrofialová, zvonovitého tvaru s jemnými zářezy sahajícími až do 1/2 květu. Plodem je vejčitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je tento druh z hlediska ohrožení zařazen mezi méně dotčené druhy, je zde chráněn zákonem (LC/§).
Poznámka: Tato rostlina je zajímavá tím, že rozkvétá jako jedna z prvních a dokáže prorazit i nízkou vrstvu sněhu. Na Slovensku se jí lidově říká „ledový zvoneček“.
Soldanella carpaticaSoldanella carpatica
Soldanella carpaticaSoldanella carpatica
Fotografováno dne 3. 7. 2007 (Slovensko, Mengusovská dolina) a v červnu 2003 (Malá Fatra).