Syn.: Sparganium minimum Wallr., Platanaria natans (L.) Gray
Česká jména: špargan splývavý (Presl 1819, Opiz 1852), jehličák splývavý (Sloboda 1852), zevar nejmenší (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Sparganiaceae Rudolphi – zevarovité; Typhaceae Juss. – orobincovité
Sparganium natans
Rozšíření: Těžiště velmi rozsáhlého areálu leží v severní části Evropy, Asie a Severní Ameriky. V Evropě zasahuje nejdále na jih do Španělska, Itálie a Bulharska, v Asii do Turecka, Kazachstánu, ale i do čínského S-čchuanu, v Severní Americe až do Kalifornie.
V ČR byl zaznamenán především ve středních polohách, hojněji např. na Dokesku, Sokolovsku a v jihočeských pánvích, v teplejších nížinách většina lokalit zřejmě zanikla; chybějí údaje z karpatské části Moravy. Na Slovensku existují záznamy z karpatských kotlin a nižších horských skupin v severní polovině území.
Ekologie: Roste na zrašelinělých půdách, v tůních, při okrajích rybníků, vždy tam, kde není vysoká hladina vody. Často se vyskytuje ve vhodných společenstvech spolu s bublinatkami (Utricularia sp.). Kvete od června do srpna.
Popis: Vodní rostlina, lodyha je nad hladinou poléhavá, listy jsou úzké, podlouhlé. Nevětvená lodyha nad hladinou nese 2–3 samičí hlávky a 1 samčí hlávku, všechny jsou přisedlé, dolní podpůrný listen je kratší než zbytek květenství.
Ohrožení a ochrana: Zevar nejmenší patří u nás mezi rostliny zařazené do kategorie silně ohrožených (C2b) a zároveň je chráněn zákonem (§2). Na Slovensku je jeho pozice totožná (EN/§).
Sparganium natansSparganium natans
Sparganium natans
Fotografováno dne 23. 6. 2006 (Sokolovská pánev, Poříčský les).