Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Spathoglottis micronesiaca
Rozšíření: Endemit Mikronésie, s jistotou roste v Karolínách na Palau a na Yapu. Na Palau se vyskytuje na ostrově Koror, ale zejména na ostrově Babeldaob je dosti běžný.
Ekologie: Terestrická, nápadná rostlina, nejčastěji roste na výslunných travnatých místech a v rozvolněných křovinách na čedičovém podkladu.
Spathoglottis micronesiaca
Popis: Vytrvalá, dosti statná bylina s hlízovitým oddenkem, dorůstá výšky 0,6–1 m. Listy vyrůstají jen na bázi lodyhy, jsou úzce kopinaté, 35–70 cm dlouhé a 2–4 cm široké, řasnaté, na vrcholu špičaté. Květenství je zkrácený hrozen až 10–16 cm; listeny jsou vejčité, špičaté; květy jsou dosti velké, bílé, jen báze pysku je žlutavá; vnější i vnitřní okvětní lístky jsou podobné (vnitřní bývají poněkud širší), podlouhlé, asi 1,7 cm dlouhé, pysk je trojlaločný, postranní laloky jsou zaokrouhlené, asi 6 mm dlouhé, prostřední lalok je na bázi v úseku dlouhém 5–6 mm zaškrcený, na konci obsrdčitý, 3,5–5 mm široký, na vrcholu někdy mělce vykrojený; sloupek je kopisťovitý, směrem k vrcholu poněkud křídlatý, přímý, teprve při odkvétání se zakřivuje. Plodem je válcovitá tobolka 2–3 cm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Na tento druh se vztahuje mezinárodní obchodní úmluva CITES. Na Palau patří k méně ohroženým orchidejím, zdá se, že se šíří i na polopřirozených i vyloženě antropických stanovištích, např. v zářezech podél silnic.
Poznámka: Od příbuzného druhu Spathoglottis carolinensis, s nímž se často vyskytuje na společných lokalitách, se – kromě bílé barvy květů – liší koncovou částí pysku poněkud užší, nanejvýš mělce vykrojenou, a kratičce chlupatým semeníkem, jakož i rubem vnějších okvětních lístků.
Spathoglottis micronesiacaSpathoglottis micronesiaca
Spathoglottis micronesiaca
Spathoglottis micronesiaca
Spathoglottis micronesiaca
Spathoglottis micronesiaca
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 19., 22. 1. a 1. 2. 2018 (Palau, Koror; Babeldaob, Airai a Ngchesar).