Syn.: Apinella glauca (L.) Caruel, Apium glaucum (L.) Crantz, Pimpinella glauca L., Seseli glaucum (L.) Lam., Trinia stankovii Schischk.
České mená: bezobalka sivá (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: bezobalka sivá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Apiaceae Lind. – miříkovité / mrkvovité
Trinia glauca
Rozšírenie: Areál druhu sa rozprestiera od centrálnej časti Iberského polostrova, Francúzska a juhu Veľkej Británie až po Malú Áziu, kde sa vzácne vyskytuje v Turecku. Severná hranica prechádza cez Porýnie, južnú Moravu, Slovensko, Rumusko a Krym. Smerom na juh možno druh nájsť na Peloponézskom polostrove, v južnom Taliansku a na Korzike. Na Slovensku sa druh vyskytuje ojedinele až ostrovčekovite v oblasti panónskej flóry, najhojnešie v Slovenskom krase. V karpatskej oblasti je druh pomerne častý v južnej časti Strážovských vrchov a Považského Inovca, vzácne rastie v Malých Karpatoch, udávaný je aj z Vihorlatu a Šarišskej vrchoviny. V ČR je druh viazaný na územie moravského panonika, prechodný výskyt bol zaznamenaný na Třeboňsku. Celkovo bol druh zaznamenaný asi na 18 lokalitách, dnes pretrváva v málopočetných populáciách, zrejme len na 4–5 lokalitách.
Ekológia: Rastie v spoločenstvách xerotermofilných trávnikov, v svetlých dúbravách, vo viniciach a na pasienkoch, na karbonátoch, u nás v nižších polohách, vzácne v podhorskom stupni. V južnejšie položených častiach areálu rastie často i v horách, až do 2500 m. Kvitne v máji až júni, v horách aj v júli.
Trinia glauca
Opis: Viacročná, monokarpická, dvojdomá, holá, sivozelená bylina vysoká 20–40 cm. Stonka priama, hranatá, dolné konáriky skoro také dlhé ako stonka. Listy krátko stopkaté, pošvaté, dvojito až trojito perovito strihané, segmenty niťovité, 0,5–3 cm dlhé, u samičích jedincov spravidla dlhšie než u samčích nakoľko samčie rastliny sú celkovo útlejšie. Zložený okolík tvorí 4–5 okolíčkov, obal a obalčeky chýbajú, len vzácne sú prítomné 1–3 listene alebo listence. Kališné zuby zakrpatené, korunné lupienky žltkasté až zelenkasté, u piestikových kvetov v strede často s červenkastým pruhom. Plody z bokov stlačené, v čase zrelosti 2–3 mm dlhé, až 5-krát kratšie než ich stopky.
Ohrozenie a ochrana: V strednej Európe celkovo vzácny druh, figuruje v červených zoznamoch Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, na Slovensku je zaradený medzi potencionálne ohrozené (NT) a v ČR medzi kriticky ohrozené druhy (C1t). Populácie ohrozuje najmä sekundárna sukcesia na bývalých pasienkoch.
Poznámka: Okrem nominátneho poddruhu sa rozlišuje aj T. g. subsp. carniolica (A. Kern. ex Janch.) H. Wolff rozšírená na Balkáne, v Rumunsku a vzácne v Taliansku, vyznačuje sa krátkymi segmentmi s výraznou strednou žilkou a stopkami plodov rovnako alebo trochu dlhšími než plod.
Trinia glauca
Trinia glauca
Trinia glauca
Trinia glauca
Trinia glauca
Foto: Mário Duchoň, začiatok mája 2008, 2009, 2010 (Strážovské vrchy, Rokoš) a Alena Vydrová, 26. 5. 2010 (Želetice, Na Adamcích).