Syn.: Malaxis setipes (Schltr.) C. Schweinf., Microstylis setipes Schltr.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Crepidium setipes
Rozšíření: Endemit ostrova Babeldaob na Palau v Mikronésii, vyskytuje se převážně v jeho jižní a střední části.
Ekologie: Terestrická rostlina, provází podrost spíše na mezických stanovištích tropického deštného lesa na čedičovém podloží, roste na značně zastíněných místech s nezapojeným bylinným patrem. Drobné jemné květy jsou zřejmě adaptovány na opylování nočním hmyzem.
Crepidium setipes
Popis: Drobná vytrvalá bylina s podzemním oddenkem, z nějž vyrůstá přímá lodyha vysoká 30–60 cm. Listy jsou soustředěné na bázi lodyhy, jsou dvouřadé, střídavé, řapík je 3–4,5 cm dlouhý, čepel je kopinatá, 6–16 cm dlouhá a 3,5–5 cm široká, poněkud dužnatá, řasnatá díky vmáčklé obloukovité žilnatině, tmavozelená, celokrajná, na vrcholu zašpičatělá. Květenství je koncový hrozen až 20 cm dlouhý; květní stopky jsou nitkovité, 2–2,5 cm dlouhé; neresupinátní květy mají asi 6 mm v průměru, jsou sklovitě průsvitné a lesklé, s jemnými nachovými proužky; hřbetní vnější okvětní lístek směřuje dolů, je čárkovitý, asi 5 mm dlouhý, postranní vnější okvětní lístky jsou poněkud širší, asi 4 mm dlouhé, postranní vnitřní okvětní lístky jsou téměř nitkovité, asi 4,5 mm dlouhé, pysk je trojlaločný, asi 3,5 mm dlouhý a 5 mm široký, postranní laloky nesou na bázi asi 2 mm dlouhé ouškovité přívěsky. Plodem je válcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na tuto rostlinu se podobně jako na jiné orchideje vztahují ustanovení mezinárodní obchodní úmluvy CITES.
Poznámka: Samostatnost rodu Crepidium byla prokázána teprve nedávno; většina druhů do něj náležejících byla doposud řazena k příbuzným měkčilkám (Malaxis). Crepidium se nyní sestává z více než 250 druhů, které rostou v jihovýchodní Asii a Oceánii. Z Palau jsou známy čtyři druhy, všechny jsou endemické.
Crepidium setipesCrepidium setipes
Crepidium setipes
Crepidium setipes
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 1. 2018 (Palau, Babeldaob, Lake Ngardok Nature Reserve, na více místech).