Syn.: Bryophthalmum uniflorum (L.) E. Mey., Monanthium uniflorum (L.) House, Moneses grandiflora Salisb., Pyrola uniflora L.
Česká jména: opustěnka velekvětá (Opiz 1852), jednokvítek velekvětý (Kubát 2002)
Čeleď: Ericaceae – vřesovcovité

Moneses uniflora

Moneses uniflora

Rozšíření: Jednokvítek je rozšířen po celé Evropě mimo její západní část, v Asii především na Sibiři a v Číně, roste také v Severní Americe (Kanada, Nová Anglie, Skalisté hory). V Česku roste velmi roztroušeně ve středních a především ve vyšších až horských polohách. Stejně tak na Slovensku.

Ekologie: Biotopem jsou zastíněné, hlavně vlhké, často mechaté lesní okraje, především jehličnatých lesů vyšších poloh. Kvete od května do července.

Popis: Nenápadná vytrvalá rostlina, vysoká do 15 cm. Přímá lodyha pouze s přízemními okrouhlými listy, na okraji drobně zoubkatými, velikými 2 × 1,5 cm, přezimujícími. Lodyha nese jednu úzkou lodyžní šupinu. Na lodyze je pouze jeden rozevřený nicí květ, korunní lístky jsou bílé, vejčité a celý květ má v průměru asi 2 cm, blizna je velmi dlouhá, tobolka kulovitá.

Ohrožení a ochrana: Patří mezi naše kriticky ohrožené druhy (C1b), zákon jej chrání v kategorii silně ohrožených (§2), na Slovensku je ohrožen méně, patří do kategorie málo dotčených druhů (LC). Chráněným druhem je i v Maďarsku.

Poznámka: Rod Moneses je monotypický (POWO 2021).

Moneses unifloraMoneses uniflora

Fotografováno dne 6. 7. 2004 (Česko, Čechy, Krušné hory, údolí Rolavy).