Friedrich Casimir Medicus se narodil 6. ledna 1736 v Grumbachu, zemřel 15. července 1808 v Mannheimu. Německý lékař, botanik.

Studoval v Tübingenu, Štrasburku a Heidelbergu. Po studiích pracoval jako lékař v Mannheimu. V roce 1761 byl jmenován členem Bavorské akademie věd v Mnichově, v roce 1762 členem Císařské akademie přírodních věd ve Vídni, v roce 1763 Akademie věd v Mannheimu. V roce 1764 byl jmenován dvorním radou a dvorním lékařem (vévodství Pfalz-Zweibrücken). V roce 1766 se podílel na založení botanické zahrady v Mannheimu a byl jejím správcem. Botanická zahrada byla bombardováním Mannheimu v letech 1795 a 1799 těžce poškozena, po jeho smrti zanikla. Od roku 1769 byl čestným členem Fyzikálně-ekonomické společnosti v Kaiserlautern a o rok později jejím ředitelem.
Uveřejnil mnoho prací z medicíny, botaniky, zahradnictví a zahradní architektury, lesnické botaniky. Nesouhlasil s Linnéovým systémem, uznával spíše pojetí Tournefortovo.
Mimo jiné doporučil pěstování trnovníku (Robinia pseudacacia) v Evropě (Unächter Acacien-Baum, zur Ermunterung des allgemeinen Anbaues dieser in ihrer Art einzigen Holzart, Leipzig 1794–98).
Jeho další práce jsou např.: Botanische Beobachtungen (Mannheim 1780–84), Über einige künstliche Geschlechter aus der Malven-Familie (Mannheim 1787), Philosophische Botanik mit kritischen Bemerkungen (Mannheim 1789–91), Über nordamerikanische Bäume und Sträucher, als Gegenstände der deutschen Forstwirthschaft und der schönen Gartenkunst (Mannheim 1792), Geschichte der Botanik unserer Zeiten (Mannheim 1793), Critische Bemerkungen über Gegenständen aus dem Pflanzenreiche (Mannheim 1793), Über die wahren Grundsätze der Futterbaues (Leipzig 1796), Beiträge zur Pflanzen-Anatomie, Pflanzen-Physiologie und einer neuen Charakteristik der Bäume und Sträucher (Leipzig 1799–1800), Pflanzenphysiologische Abhandlungen (Leipzig 1803). Zahradnictví se týkají práce: Beiträge zur schönen Gartenkunst (1782), Beiträge zur Kultur exotischer Gewächse (Leipzig 1806). Lékařské práce např.: Geschichte periodischer Krankenheiten (Karlsruhe 1764), Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft (Zürich 1764–66).

Standardní botanická zkratka jeho jména je MEDIK. Na jeho počest byl pojmenován rod Medicusia Moench, Asteraceae, dnes se považuje za synonymum pro rod Picris L. Popsal např. Vincetoxicum hirundinaria Medik., Abelmoschus moschatus Medik.
Trnovník