Gotthard Smolař se narodil dne 4. května 1863 v Jičíně, zemřel 21. června 1926 v Praze. Středoškolský pedagog, autor středoškolských učebnic botaniky a určovacího klíče.

Smolař

Studoval na filozofii v Praze, byl spolužákem Františka Polívky, členem pražského Přírodovědeckého klubu, vydával lithografované přednášky L. Čelakovského. Od roku 1895 působil jako profesor na gymnáziu v Jičíně, od 10. srpna 1913 pak byl ředitelem gymnázia v Brandýse nad Labem, působil zde až do roku 1921. Pak se stal profesorem gymnázia na Královských Vinohradech v Praze.
Věnoval se především botanice a mineralogii. Je autorem Rostlinopisu pro nižší oddělení středních škol (Praha 1922), Botaniky pro vyšší třídy středních škol (Praha před 1925), Rostlinopisu (Praha 1924) a Illustrovaného klíče k určování jevnosnubných rostlin (Phanerogamae) pro potřeby školní (Praha 1905, 2. přepracované vydání s názvem Ilustrovaný klíč k určování semenných rostlin [Phanerogamae] vyšlo v roce 1922). Jeho klíč je poměrně rozsáhlý, dobře ilustrovaný (386 ilustrací), avšak nikdy nenabyl takového rozšíření jako podobný školám určený botanický klíč Polívkův. Jeho středoškolskou učebnici botaniky označil J. Velenovský za reformní dílo.
SmolařSmolař