Pietro Arduino se narodil dne 18. července 1728 v italském Caprino Veronese, zemřel 13. dubna 1805 v Padově. Italský botanik, ředitel botanické zahrady v Padově.

Studoval ve Veroně u J. F. Séguiera (1703–84), který jej doporučil řediteli botanické zahrady v Padově Giulio Pontederovi (1688–1757). Ten ho přijal jako zahradníka, ale po Pontederově smrti se stal kustodem botanické zahrady. Začal se zabývat botanikou i teoreticky, v roce 1759 vydal první publikaci Animadversionum botanicarum specimen (2 díly, Padova). Dopisoval si s Linnéem a uvedl v Itálii principy jeho systému (Pontedera je odmítal).
V roce 1765 byl jmenován profesorem zemědělství a ředitelem botanické zahrady v Padově (první taková zahrada v Itálii). Jeho druhá botanická práce vyšla v roce 1764 Animadversionum botanicarum specimen alterum. Další práce Memoire di osservazioni e di sperienze sopra la cultura e gli usi di varie plantae z roku 1766 měla agronomický charakter, byly zde zpracovány především rostliny čeledi Poaceae: Sorghum, Avena, Hordeum, Lolium, Bromus.

Oficiální botanická zkratka jeho jména je ARD. Na jeho počest byl pojmenován rod Arduina Adans., Apiaceae a Arduina Mill., Apocynaceae, dnes obě jména neplatná (nomen rejectum = odmítnuté); jméno po něm nesou druhy např.: Aurinia saxatilis subsp. arduini (tařice skalní Arduinova), Armeria arduini, Holcus arduini, Sesleria arduini, Sorghum arduini, Teucrium arduinoi.
tařice skalní Arduinova