Giulio Pontedera se narodil dne 7. května 1688 ve Vicenze, zemřel 3. září 1757 v Lonigu u Vicenzy. Italský lékař a botanik.

Studoval v Padově filozofii, medicínu a přírodní vědy, tam se začal zajímat o botaniku. Titul doktora medicíny získal v roce 1715 a v roce 1719 se stal profesorem botaniky na gymnaziu v Padově a také ředitelem padovské botanické zahrady. Sbíral rostliny při cestách po Itálii a ve svém Compendium (1718) popsal 272 rostlin, které v Itálii objevil. V roce 1720 v práci Anthologia silně kritizoval myšlenku sexuality u rostlin, proto mu bylo později vzdálené Linnéovo pojetí systému. Mnohem bližší mu bylo antické pojetí rostlin, ve své práci z roku 1740 zpracoval pečlivě antické zemědělské spisy, které napsali Kato starší, Marek Terentius Varo, Lucius Iunius Modaratus a Palladius.
Jeho práce jsou: Compendium tabularum botanicarum: in quo plantar CCLXXII. ab eo in Italia nuper detectae recensentur (Padova 1718), Anthologia, sive, De floris natura libri tres, plurimis inventis, observationibusque, ac aereis tabulis ornati (Padova 1720), Antiquitatum Latinarum Graecarumque enarrationes atque emendationes: praecipue ad veteris anni rationem attinentes epistolis LXVIII. comprensae et tabulis plurimis ornatae (Padova 1740).

Standardní autorská botanická zkratka jeho jména je PONTED. Linné na jeho počest pojmenoval rod Pontederia z čeledi Pontederiaceae; mnoho rostlin získalo také druhové jméno pontederae, dnes často už jen v hodnotě synonyma (Carduus pontederae, Salix pontederae aj.), Dianthus pontederae Kerner patří do okruhu Dianthus carthusianorum.
Pontederia cordata