Pietro Andrea Gregorio Matthioli (Mattioli / Matthiolus, Petrus Andreas) se narodil dne 13. 3. 1501 v italské Sieně, zemřel v roce 1578 v Tridentu. Věhlasný italský lékař, autor řady spisů o upotřebení rostlin v medicíně.

Matthioli v Herbáři z roku 1562

Studoval medicínu v Padově, částečně i na univerzitě v Římě, studia dokončil v roce 1523. Působil jako lékař v Sieně, Římě, Tridentu (tam jako osobní lékař biskupa), potom i v Gorizii. Roku 1550 byl pozván do Innsbrucku jako osobní lékař císaře Ferdinanda I., poté se stal osobním lékařem jeho syna Ferdinanda Tyrolského, který byl v letech 1547–66 českým místodržitelem. Mattioli strávil v Praze zhruba deset let, působil tu v letech 1554 či 1555 až 1565. Později odešel s Ferdinandem Tyrolským do Tyrol na zámek Ambras. V roce 1578 zemřel v Tridentu při morové epidemii.

Přeložil do italštiny latinské dílo De materia medica (antický lékař Pedacius Dioskurides), později zpracoval herbář, který byl původně míněn jako komentář Dioskuridova díla. Za pobytu v Praze začal vydávat u Jiřího Melantricha z Aventina, v roce 1561 vydal práci Epistolarum medicinalum libri quinque, v roce 1562 české vydání knihy Herbář neboli bylinář (do češtiny přeložil Tadeáš Hájek z Hájku), v roce 1563 vyšlo německé vydání, 1544 italské, a v roce 1554 vyšla práce v Benátkách latinsky. Kniha je vyzdobena velmi zdařilými a na svou dobu neobvyklými dřevořezy. Vytvořilo je asi více dobových ilustrátorů, s jistotou však neznáme žádného. V Praze vyšlo roku 1564 další Matthioliho dílo De peste liber.
Po jeho smrti vycházely herbáře s jeho jménem stále, avšak od původních vydání se už dost odlišovaly. V německém Frankfurtu tak například vyšel v roce 1586 Camerariův Kreutterbuch, podle kterého bylo v roce 1596 v Praze vytvořeno i druhé české vydání Herbáře. Autorem tohoto díla byl lékař Adam Huber z Riesenpachu.

Na jeho počest byl pojmenován rod Matthiola R. Br., fiala, Brassicaceae. Druhové jméno po něm nese kruhatka Matthioliho (Cortusa matthioli) nebo řeřišnice Matthioliho (Cardamine matthioli).

Matthioli v Herbáři z roku 1562Matthioli v Herbáři z roku 1562