Syn.: Aulax cneorifolia Knight, Protea aulacea Thunb., Protea cneorifolia Salisb., Protea pinifolia L. ex Meisn., Protea umbellata Thunb.
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Aulax umbellata
Rozšíření: Roste pouze v Jihoafrické republice na jihu provincie Western Cape. Areál leží východně od Kapského Města, je omezen horskou skupinou Kogelberg a městem Mossel Bay. Do rodu Aulax jsou řazeny 3 dosti podobné druhy, všechny mají nevelký areál a jsou endemity květenné říše Capensis.
Ekologie: Stanovištěm je formace fynbos na pískovcových svazích a plošinách, lokality leží od hladiny moře až do nadmořské výšky 500 m. Vyžaduje dobře propustné písčité půdy chudé na živiny. Květy opyluje zřejmě hmyz; plody po dozrání zůstávají na rostlinách, uvolňují se teprve po požáru a následně klíčí. Vektorem šíření je vítr.
Aulax umbellata
Popis: Stálezelený, v dolní části přímo větvený dvoudomý keř vysoký 0,5–2,5 m. Listy jsou střídavé, přisedlé, zploštělé, čárkovitě obkopinaté, 2–11 cm dlouhé a 0,2–1,5 cm široké, svěže zelené, lysé, celokrajné. Květenství vyrůstají na koncích větví, někdy tvoří okolík; samčí květenství jsou volné hrozny; samičí květenství je strboulovité, na jeho bázi jsou svazečky krátkých větviček se sterilními květy; listeny pod květenstvím jsou sytě žluté; okvětí samčích květů je lysé; okvětí samičích květů je rovněž lysé, ale semeník je chlupatý. Plody jsou chlupaté nažky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je tento druh uveden v kategorii taxonů blízkých ohrožení (NT – near threatened). Důvodem je zánik téměř 1/3 lokalit za posledních 40 let; ústup má na svědomí urbanizace, zalesňování, rozšiřování zemědělských kultur i rostlinné invaze.
Aulax umbellataAulax umbellata
Aulax umbellata
Aulax umbellata
Aulax umbellata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 13. a 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof a Kirstenbosch National Botanical Garden).