Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Lathyrus grandiflorus
Rozšírenie: Vyskytuje sa v juhovýchodnej Európe. V súčastnosti je známy z Albánska, Bulharska, Srbska, Kosova, Grécka (aj Kréta), Talianska (aj Sicília), ale aj z Veľkej Británie a Francúzska, kde je asi introdukovaný. Fotografie použité v tomto príspevku dokumentujú pravdepodobne prvý nález druhu na území južného Albánska.
Ekológia: Horský druh. Rastie na tienistých, trávnatých stanovištiach. Kvitne v apríli až júni.
Lathyrus grandiflorus
Opis: Trváca, 30–150 cm vysoká rastlina. Stonka je nekrídlatá, listy zložené z 1–3 párov lístkov veľkých 25–50 × 10–35 mm. Lístky sú vajcovitého tvaru, slabo žilkované, palisty 2–10 × 0,5–1,5 mm, čiarkovité, občas šípovité. Strapec obsahuje 1–4 kvety, koruna má 20–30 cm, je najčastejšie fialová a ružová, krídla sú fialové a člnok je ružový. Struk má 60–90 × 6–9 mm, je hnedý. Semená po 15–20, hladké, hilum zaberá 1/6 obvodu.
Ohrozenie a ochrana: V Červenom zozname IUCN je hodnotený ako LC (Least Concern).
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus grandiflorus
Foto: 3. 7. 2012 (Albánsko, Mal Moravë, Korçë).