Syn.: Bromus pratensis Ehrh.
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Bromus secalinus
Rozšírenie: Boreálno-subatlantický eurosibírsky druh. Areál siaha od Japonska, Číny a južnej a strednej Sibíri na Kaukaz a do východnej, strednej a západnej Európy, severnej a juhovýchodnej Afriky. Zavlečený aj na Nový Zéland, do Austrálie, Severnej a Južnej Ameriky (Chile, Argentina).
Ekológia: Ako typická ozimná burina rastie najmä na ražných a pšeničných poliach, môžeme ho však nájsť aj na okrajoch ciest, úhoroch a rumoviskách.
Opis: Ozimná svetlo- až žltozelená tráva s výškou 30-90 cm. Steblá sú hrubé, pevné, lysé, pošvy listov holé alebo veľmi riedko chlpaté, listy úzke, riedko chlpaté, 6-10 mm široké, jazýček krátky, tupý. Metlina je rozložitá, 5-20 cm dlhá, zvyčajne jednostranná a previsnutá s konárikmi výrazne dlhšími ako klásky. Klásky sploštené, riedke, 6-25 mm dlhé, 5-15 kveté. Plevy nerovnaké, tvrdé, plevice podlhovasté, 7-11 mm dlhé, kožovité, na okraji podvinuté a odkrývajúce vreteno klásku, osť do 8 mm dlhá, môže aj chýbať. Zrná okôrené, 6-9 mm dlhé.
Ohrozenie a ochrana: V minulosti v oboch štátoch bežná burina obilnín, dnes sa vyskytuje len veľmi zriedkavo, v ČR je považovaný za kriticky ohrozený (C1t), na Slovensku za ohrozený (EN).
Bromus secalinusBromus secalinus
biotop
Foto: júl 2005 (Rumunsko, obec Dobeni).